Faktoring sposobem finansowania należności i zobowiązań … przed terminem płatności i wymagalnych

Finanse i gospodarka

Faktoring jest szansą na poprawę dostępu do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie faktoringowe polega na tym, że firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy do 90 proc. wartości przekazanych do finansowania należności przed terminem płatności. Pozwala to poprawić płynność finansową przedsiębiorstwom, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Faktoring jest szansą na poprawę dostępu do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie faktoringowe polega na tym, że firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy do 90 proc. wartości przekazanych do finansowania należności przed terminem płatności. Pozwala to poprawić płynność finansową przedsiębiorstwom, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Jesienna akcja kredytowa w segmencie MSP

Przedsiębiorstwa MSP nazywamy motorem gospodarki bo odpowiadają za 50 proc. PKB. Mimo dużego znaczenia tego sektora restrykcyjna polityka kredytowa banków oznacza dla blisko połowy małych i średnich przedsiębiorców brak szans na pozyskanie kredytu. NBP podaje, że tej jesieni możemy się spodziewać łagodzenia przez banki polityki kredytowej w segmencie długoterminowych kredytów dla MSP, a co za tym idzie wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Tymczasem, w naszym kraju z każdym rokiem zyskują na znaczeniu alternatywne sposoby finansowania biznesu. Przykładem jest polski faktoring - najszybciej rosnący rynek, zarówno w skali Europy, jak i świata. Zgodnie z danymi Polskiego Związku Faktorów firmy zrzeszone odnotowały na koniec III-go kwartału ponad 17 % wzrost w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Dwucyfrowa dynamika wzrostu w akwizycji tej usługi utrzymuje się od wielu lat.

Faktoring zamiast kredytu, finansowanie należności, czy coś więcej?

Dla części firm faktoring był dotąd alternatywą dla kredytu bankowego, w związku ze wspomnianymi trudnościami w jego pozyskaniu. Obecnie coraz więcej może sobie pozwolić, aby zdywersyfikować źródła finansowania i traktować go jako dodatkowe źródło gotówki, tym bardziej, że  nie obniża on zdolności kredytowej firmy. Jak w związku z tym będzie się rozwijał rynek usług finansowych dla przedsiębiorstw?  Wraz z coraz lepszą ofertą finansowania dedykowaną dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw rosną ich oczekiwania względem instytucji finansujących. Finansowanie faktoringowe polega na tym, że firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy do 90 proc. wartości przekazanych do finansowania należności przed terminem płatności. To rozwiązanie pozwala poprawić płynność finansową przedsiębiorstwom prowadzącym sprzedaż z odroczonym terminem płatności, ale rzadko rozwiązuje wszystkie kłopoty firmy.

Firmy oczekują również finansowania własnych zobowiązań

Pozostaje pytanie co ze zobowiązaniami własnymi przedsiębiorstwa? Firmy poszukują kompleksowych rozwiązań, które polegałyby na zarządzaniu całym portfelem, zarówno po stronie należności, jak i zobowiązań. Odpowiedzią jest między innymi tzw. faktoring odwrotny, w ramach którego firma faktoringowa finansuje zobowiązania klienta wobec jego dostawców. Instrument ten w Pragma Faktoring jest produktowo łączony z faktoringiem klasycznym, ale w istocie ma więcej wspólnego z pożyczką. W przypadku faktoringu odwrotnego źródłem spłaty jest sam klient faktoringowy, a nie rozproszony portfel odbiorców jak w przypadku tradycyjnego faktoringu. Z tego też powodu w ofercie tej pozabankowej spółki faktoring odwrotny jest raczej dostępny jako usługa dodatkowa dla klientów korzystających np. z faktoringu klasycznego lub eksportowego. W ten sposób firmy faktoringowe premiują swoich stałych klientów. Usługa ta stanowi duże wsparcie szczególnie w firmach, w których występuje niewspółmierny cykl rotacji do zobowiązań, czyli tych które muszą płacić swoim dostawcom szybciej niż same otrzymają zapłatę od odbiorców.

Przed terminem i po terminie płatności

Faktoring klasyczny nie rozwiąże również problemów z przeterminowanymi należnościami, choć  w dużym stopniu ogranicza ich powstanie. Faktorzy przed przyjęciem do finansowania danego odbiorcy weryfikują jego sytuację finansową i rzetelność płatniczą, a następnie prowadzą monitoring płatności, ale to dotyczy tylko finansowanych należności. Z różnych danych wynika, że w zależności od branży z problemem nieterminowo regulowanych należności, prym niezmiennie wiedzie budowlanka i transport, spotkało się od 30 do blisko 50 proc. polskich przedsiębiorców. Wynika z tego, że przedsiębiorcy oczekują od instytucji, że sfinansują również faktury, na których termin płatności został przekroczony. Na przeciw tym oczekiwaniom wychodzi Pragma Faktoring, która może oferować takie rozwiązania dzięki temu, że posiada w Grupie kapitałowej spółkę windykacyjną. Samo finansowanie należności wymagalnych polega bowiem najczęściej na tym, że są one odkupowane za gotówkę z pewnym dyskontem od przedsiębiorcy - wierzyciela. Dzięki połączeniu ofert spółki z Grupy Pragma są w stanie zaoferować przedsiębiorcom z sektora MSP kompleksowe rozwiązanie problemów po stronie należności oraz zobowiązań, zarówno tych niewymagalnych, jak i wymagalnych.

Grzegorz Pardela,
Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu,
Pragma Faktoring SA

Udostępnij artykuł: