FAST FINANCE planuje wzrost portfela w 2015 r.

Finanse i gospodarka

Rok 2014 dla FAST FINANCE, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych spółki specjalizującej się w obsłudze wierzytelności detalicznych, stał pod znakiem stabilnego wzrostu portfela obsługiwanych wierzytelności. W ubiegłym roku pozyskała ona łącznie portfele o wartości niemal 70 milionów złotych. W opinii Jacka Daroszewskiego, Prezesa Zarządu, w 2015 r. możliwe jest nabycie wierzytelności o wartości nawet kilkadziesiąt procent wyższej.

– W związku z mocną pozycją rynkową jesteśmy regularnie zapraszani do przetargów na zakup wierzytelności. Nasz model biznesowy opiera się na skupowaniu pakietów wierzytelności detalicznych. W tym działaniu jesteśmy bardzo konsekwentni, ponieważ kupujemy jedynie portfele dobrze udokumentowane i nieprzedawnione. Tę politykę będziemy kontynuować również w 2015 r. – komentuje Jacek Daroszewski. – Mamy bardzo bezpieczny system pozyskiwania portfeli. Dlatego średni przychód osiągany na posiadanych przez nas pakietach wynosi około 190% w ciągu pierwszych 5 lat od momentu zakupienia. Zwykle w tym okresie odzyskujemy blisko 1/2 ich nominalnej wartości. Oznacza to, że nasze portfele zapewniają nam pracę na wiele lat od momentu zakupu.

Rynek wierzytelności detalicznych w Polsce rozwija się wraz z rosnącym zadłużeniem Polaków. W ciągu ostatnich czterech lat dynamika tego wzrostu zmalała w porównaniu z latami 2008-11, kiedy to wartość średniego zadłużenia potroiła się. Jednak takie zdarzenia, jak skokowy wzrost wartości franka szwajcarskiego może ponownie zwiększyć liczbę niespłacanych zobowiązań przez osoby fizyczne.

– W 2015 r. możemy spodziewać się wzrostu zadłużenia Polaków, w tym za sprawą obserwowanego ostatnio zawirowania wokół kursu franka szwajcarskiego. W takiej sytuacji bardzo prawdopodobne jest, że realnie wyższe zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych wpłynie również na zwiększenie liczby sprzedawanych przez banki portfeli wierzytelności detalicznych. Nasze wieloletnie doświadczenia wskazują, że wraz z kłopotami części posiadaczy kredytów hipotecznych, rosną także ich ogólne zaległości, np. z tytułu kredytów gotówkowych, kart kredytowych czy wobec firm telekomunikacyjnych, od których również nabywamy pakiety wierzytelności – mówi Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE.

Spółka specjalizuje się w zarządzaniu portfelami wierzytelności detalicznych, pozyskiwanych w drodze przetargów, m.in. od banków i firm telekomunikacyjnych. FAST FINANCE obsługuje obecnie wierzytelności o nominalnej wartości ponad pół miliarda złotych.

Wzrost portfela był możliwy m.in. dzięki emisjom obligacji. W ciągu ostatnich 5 lat w ramach ich emisji FAST FINANCE pozyskał ok. 87 milionów złotych, w tym okresie wykupując trzy pierwsze serie obligacji o wartości 30 milionów złotych.

W 2014 r. FAST FINANCE przeprowadził proces scalania akcji w stosunku 4:1. W związku z tym, wartość nominalna jednej akcji wzrosła z 1 gr do 4 gr. Pierwsze notowanie scalonych akcji odbyło się 9 grudnia 2014 r. Kurs akcji na GPW wyniósł w tym dniu 1,36 zł, a po wzrostach obecnie wynosi 1,51 zł (kurs zamknięcia sesji w dniu 28 stycznia br.).

– Dzięki przeprowadzeniu w grudniu ubiegłego roku procesu scalenia akcji rozpoczęliśmy nowy rok w systemie notowań ciągłych. W ostatnich tygodniach kurs naszych akcji wzrósł o ponad 11% procent, i zaobserwowaliśmy większe zainteresowanie naszą spółką. W moim przekonaniu jednym z powodów tego zjawiska jest nasza decyzja o scaleniu akcji – dodaje Jacek Daroszewski.

W 2014 r. spółka obchodziła również jubileusz dziesięciolecia działalności. Obecnie zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, a czterech z nich pracuje w spółce od pierwszego roku jej istnienia. Kontrolne pakiety akcji niezmiennie pozostają w rękach dwóch założycieli – Jacka Daroszewskiego, Prezesa Zarządu, oraz Jacka Krzemińskiego, Wiceprezesa Zarządu FAST FINANCE.

Założona przez dwóch głównych akcjonariuszy w 2004 r. firma w ciągu czterech lat urosła do skali, która umożliwiła debiut na rynku NewConnect. Dwa lata później, w 2010 roku, notowania akcji FAST FINANCE zostały przeniesione na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych. Obligacje wyemitowane przez spółkę od 2011 r. są notowane na rynku Catalyst.

Źródło: FAST FINANCE

Udostępnij artykuł: