Fast Finance utrzymuje wysokie marże i poprawia wyniki w III kwartale 2012 r.

Finanse i gospodarka

Trzeci kwartał 2012 r. był kolejnym w którym Spółka Fast Finance, działająca w obszarze skupowania i odzyskiwania wierzytelności, utrzymała wysokie marże. Dzięki temu zanotowała poprawę wyników zarówno na poziomie przychodów, jak i zysku netto. Spółka optymistycznie ocenia perspektywy swoje i całego rynku.

Trzeci kwartał 2012 r. był kolejnym w którym Spółka Fast Finance, działająca w obszarze skupowania i odzyskiwania wierzytelności, utrzymała wysokie marże. Dzięki temu zanotowała poprawę wyników zarówno na poziomie przychodów, jak i zysku netto. Spółka optymistycznie ocenia perspektywy swoje i całego rynku.

Narastająco w ciągu trzech kwartałów 2012 r. przychody Fast Finance wzrosły o 6,1% rok do roku, czyli z 18,3 mln zł do 19,4 mln zł. Równocześnie zysk netto wyniósł 5,3 mln zł i był o 1,1 mln zł wyższy od osiągniętego przed rokiem.

"Nasze doświadczenie i wypracowane przez Spółkę kryteria oceny pozwalają nam bardzo skutecznie ocenić jakość portfeli wierzytelności, co bezpośrednio przekłada się na poprawę naszych wyników. W III kwartale po raz kolejny udowadniamy naszą skuteczność" - podkreślił Prezes Zarządu Jacek Daroszewski, komentując wyniki finansowe. Na poprawę wyników wpłynęły właśnie zakupione pakiety wierzytelności.

Co więcej, Spółka bardzo optymistycznie ocenia swoje perspektywy na kolejne kwartały, co ma związek z rozwojem całego rynku. Mają na to wpływ stale rosnące zadłużenie Polaków oraz skłonność wierzycieli do wystawiania na sprzedaż wierzytelności.

O rozwoju Spółki świadczy suma bilansowa, która na koniec trzeciego kwartału 2012 r. wyniosła 246,8 mln zł, co oznacza wzrost aż o 22,4% w stosunku do analogicznego wyniku sprzed roku. Równocześnie Spółka nadal utrzymuje bardzo wysoką efektywność.

"Udaje nam się utrzymać wysokie marże, zarówno na poziomie brutto, jak i netto" - powiedział Jacek Daroszewski. W samym III kwartale rentowność netto Spółki wyniosła 27,1% wobec 28,5% przed rokiem.

W III kwartale przychody Spółki wyniosły 6,6 mln zł wobec 5,9 mln zł przed rokiem. Zysk netto ukształtował się na poziomie 1,8 mln zł wobec 1,7 mln zł rok wcześniej.

W lipcu Spółka kupiła od Banku BPH Grupy GE Capital pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 72.353.937,54 zł, płacąc za niego 9.984.843,38 zł. Środki na realizację zakupu pochodziły z emisji obligacji serii D z dnia 23 marca 2012 r.

"Notujemy już pierwsze wpłaty z tego portfela" - poinformował Jacek Daroszewski. Spółka nadal aktywnie monitoruje aktywnie rynek wierzytelności i nie wyklucza kolejnych dużych zakupów. Prezes Fast Finance podkreślił jednak, że taki zakup będzie wynikał z bardzo dokładnej analizy wartości portfela, obecnie Spółka bada kilka takich pakietów wierzytelności. Wysoka podaż na rynku wierzytelności sprawia, że pole manewru dla Spółki jest bardzo szerokie.

"Biorąc pod uwagę nasze niskie zadłużenie, jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup wierzytelności znaczące kwoty. Jednak najważniejsza jest dla nas jakość takich portfeli, dlatego z pewnością będzie to ruch wynikający z bardzo dokładnych analiz" - podkreślił Prezes Fast Finance.

W III kwartale 2012 r. Fast Finance przyjął zlecenia na obsługę wierzytelności o wartości 7.165.000 zł. Wszystkie przyjęte zlecenia w pierwszym półroczu 2012 r. to wierzytelności przekazane do obsługi przez banki detaliczne.

W lipcu Spółka dokonała wykupu obligacji serii B wyemitowanych w 2010 r. na łączna kwotę 8.730.000 zł.

Źródło: Fast Finance

Udostępnij artykuł: