Fast Finance wyemitował obligacje o wartości 10,85 mln zł

Finanse i gospodarka

Fast Finance, Spółka działająca w obszarze skupowania i odzyskiwania wierzytelności, wyemitowała 10.850 obligacji serii E o łącznej wartości 10,85 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup wierzytelności oraz obsługę prawno-windykacyjną wierzytelności już posiadanych przez Spółkę.

Fast Finance, Spółka działająca w obszarze skupowania i odzyskiwania wierzytelności, wyemitowała 10.850 obligacji serii E o łącznej wartości 10,85 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup wierzytelności oraz obsługę prawno-windykacyjną wierzytelności już posiadanych przez Spółkę.

"Na zakup nowych pakietów wierzytelności mamy zamiar przeznaczyć 60 proc. środków pozyskanych z emisji obligacji" - powiedział Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu Fast Finance. Pozostałe 40 proc. środków Spółka wyda na obsługę prawno-windykacyjną wierzytelności.

Obligacje serii E zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna) w ramach podwyższonego do kwoty 60 mln zł programu emisji obligacji. Podmiotem oferującym był Alior Bank.

Obligacje zostaną wykupione 15 stycznia 2016 r. Oprocentowanie zostało ustalone w wysokości WIBOR 6M + 7,0 p.p. w skali roku (oprocentowanie jest zmienne a okresy odsetkowe będą półroczne).

Fast Finance wykorzystuje sprzyjające warunki na rynku wierzytelności do powiększania swojego portfela. W lipcu zeszłego roku Spółka kupiła od Banku BPH Grupy GE Capital pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 72.353.937,54 zł, płacąc za niego 9.984.843,38 zł. Na początku grudnia Fast Finance kupiło wierzytelności o łącznej wartości 32.104.305 zł od Euro Bank S.A. Pod koniec zeszłego roku Spółka podpisała umowę, na mocy której kupi wierzytelności od Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. W tym przypadku za wierzytelności o wartości nominalnej 25,924 mln zł Fast Finance zapłaci ok. 3,564 mln zł.

Doświadczenie w selekcji i ocenie jakości nabywanych pakietów wierzytelności wpływa na to, że kolejne akwizycje pozytywnie przekładają się na wyniki finansowe Fast Finance.

Dzięki swojej strategii Spółka w kolejnych kwartałach utrzymuje wysokie marże i osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Narastająco w ciągu trzech kwartałów 2012 r. przychody Fast Finance wzrosły o 6,1% rok do roku, czyli z 18,3 mln zł do 19,4 mln zł. Równocześnie zysk netto wyniósł 5,3 mln zł i był o 1,1 mln zł wyższy od osiągniętego przed rokiem.

Spółka bardzo optymistycznie ocenia swoje perspektywy na kolejne kwartały, co ma związek z rozwojem całego rynku. Według niej spowolnienie gospodarcze i idący za tym problem z terminowymi spłatami zobowiązań przyczyni się do większej podaży pakietów wierzytelności sprzedawanych przez operatorów i dostawców usług masowych.

Źródło: Fast Finance

Udostępnij artykuł: