Fast Finance zwiększa zysk o 15% r/r w 2012 r.

Finanse i gospodarka

Fast Finance, Spółka działająca w obszarze skupowania i odzyskiwania wierzytelności, zanotowała narastająco w I-IV kw. 2012 r. zysk netto na poziomie 7,4 mln zł. Oznacza to wzrost o 15% w stosunku do poprzedniego roku. Spółka poprawiła wynik dzięki zakupieniu nowych, bardzo starannie wyselekcjonowanych pakietów wierzytelności.

Fast Finance, Spółka działająca w obszarze skupowania i odzyskiwania wierzytelności, zanotowała narastająco w I-IV kw. 2012 r. zysk netto na poziomie 7,4 mln zł. Oznacza to wzrost o 15% w stosunku do poprzedniego roku. Spółka poprawiła wynik dzięki zakupieniu nowych, bardzo starannie wyselekcjonowanych pakietów wierzytelności.

"Czwarty kwartał był dla nas okresem bardzo wytężonej, ale owocnej pracy. W tym okresie konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię i nabyliśmy pakiety wierzytelności o wartości nominalnej ponad 57 mln zł. a wartość pozyskanych zleceń wyniosła ponad 27 mln zł" - powiedział Prezes Zarządu Fast Finance S.A. Jacek Daroszewski. Podkreślił, że doświadczenie Fast Finance pozwala Spółce na bardzo efektywną selekcją wierzytelności i zakup tylko najbezpieczniejszych pakietów, gwarantujących satysfakcjonujące stopy zwrotu.

Spółka mogła brać udział w większej ilości przetargów dzięki zarządzanemu przez siebie Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty). Dzięki temu 27 grudnia 2012 r. Spółka zawarła umowę z bankiem spółdzielczym od którego kupiła za 3,5 mln zł wierzytelności detaliczne o wartości nominalnej 25,9 mln zł.

Na koniec 2012 r. łączna wartość nominalna zakupionych przez Fast Finance pakietów wierzytelności wynosi 414,857 mln zł. Spółka prezentuje, nabyte w drodze cesji wierzytelności o ustalonym terminie płatności, w bilansie jako należności i rezerwy krótko - lub długoterminowe.

Przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły narastająco w I-IV kw. 26,3 mln zł i były o 7,4% wyższe niż przed rokiem.

Poprawa wyniku na poziomie netto została osiągnięta nawet pomimo presji na marże. W IV kwartale marża EBIT zmniejszyła się o 4,7 p.p. (z 52,1% w IV kw. 2011 do 47,4% w IV kw. 2012), rentowność brutto zmniejszyła się o 1,3 p.p. (z 35,4% w IV kw. 2011 do 34,1% w IV kw. 2012) a rentowność netto zmniejszyła się o 0,3 p.p. (z 28,4% w IV kw. 2011 do 28,1% w IV kw. 2012).

Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy Spółki na 2013 r. "Zadłużenie Polaków rośnie podobnie jak skłonności wierzycieli do wystawiania na sprzedaż wierzytelności. Równocześnie wzrost zaufania i wiedzy dotyczącej działań firm windykacyjnych, przyczyniają się do optymistycznych prognoz dotyczących rynku wierzytelności i długu" - zaznaczył Prezes Jacek Daroszewski.

Udostępnij artykuł: