Fed nieco zaostrzył język i zaszkodził krótkiemu końcowi krzywej US

Komentarze ekspertów

Brak publikacji ważniejszych danych makro oraz oczekiwania na środowy komunikat Fed nie przełożyły się na istotnie większa zmienność na bazowych rynkach długu.

Brak publikacji ważniejszych danych makro oraz oczekiwania na środowy komunikat Fed nie przełożyły się na istotnie większa zmienność na bazowych rynkach długu.

Rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji powoli rosły w oczekiwaniu na decyzję Fed o zakończeniu QE3. Potencjalne wyższe wzrosty dochodowości w ciągu dnia były ograniczane przez spodziewaną łagodną zawartość komunikatu Fed. Łączne przesunięcie krzywej amerykańskiej w górę wyniosło 1 pb. w segmencie 5Y-10Y i 4 pb. w segmencie 2Y. Krzywa niemiecka podniosła się o 1 pb. na całej swojej długości. Wbrew oczekiwaniom rynku w komunikacie Fed użył języka sugerującego poprawę rynku pracy, co przełożyło się na istotne wzrosty dochodowości za Oceanem. Jednak w trakcie sesji w USA nastroje złagodziły się i na koniec dnia handlu w USA, US10Y powrócił do poziomów sprzed publikacji komunikatu Fed. Trwały negatywny wpływ komunikat Fed-u wywarł na krótki koniec i środek krzywej gdzie rentowność US2Y wzrosła o 9 pb., zaś US5Y i 7 pb.

Inwestorzy skoncentrowani na krajowych skarbówkach z optymizmem czekali na komunikat Fed. Rentowności krajowych papierów spadały przez cały dzień, przesuwając w dół krzywą obligacyjną o 3 pb. w segmencie 5Y-10Y i 1-2 pb. w krótkim końcu krzywej. Na krzywej IRS ruch był o 1 pb. mniejszy niż na krzywej obligacyjnej. Rynek w dalszym ciągu ignorował wypowiedzi członków RPP, koncentrując się na słabych perspektywach wzrostu gospodarczego w Eurostrefie (Raport oficerów kredytowych przygotowany przez EBC pokazał oczekiwania zaostrzenia kryteriów kredytowych dla firm). Dobre nastroje przełożyły się na pobicie kolejnego post-kryzysowego rekordu spreadu PL10Y do DE10Y. Rynek FRA kontynuował spłaszczanie krzywej poprzez spadki stawek w długim końcu i stopniowe wycofywanie się inwestorów z dyskontowania piątej podwyżki w cyklu w krótkim końcu.

W czwartek spodziewamy się ustabilizowania rentowności i stawek FRA, negatywnie na rynek mogą zadziałać publikacje danych z rynku pracy z USA, zaś pozytywnie dane o PKB za Oceanem oraz dane inflacyjne z Niemiec. Zawartość komunikatu Fed nie będzie naszym zdaniem miała dziś większego wpływu na wycenę krajowych obligacji. W perspektywie końca tygodnia oczekujemy zachowania rentowności i stawek na bieżących poziomach. Nowy impuls mogą przynieść publikacje danych PMI w początku kolejnego tygodnia. Naszym zdaniem dane będą nieco gorsze niż wstępne odczyty (dla krajów Eurostrefy) i zbliżone do odczytów wrześniowych dla Polski. W konsekwencji powinny one zbudować pozytywny klimat dla krzywej IRS i wpłynąć na obniżki krótkiego końca krzywej FRA.

 141030.pko.proc.01.400x141030.pko.proc.02.300x141030.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: