Fed podniósł główną stopę procentową w USA do 1,5-1,75 proc.

Gospodarka

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił podnieść poziom głównej stopy procentowej do 1,5-1,75% z 1,25-1,5%, poinformował Fed po posiedzeniu. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

Fot. Pixabay.com

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił podnieść poziom głównej stopy procentowej do 1,5-1,75% z 1,25-1,5%, poinformował Fed po posiedzeniu. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

#Fed podniósł główną stopę procentową w #USA do 1,5-1,75 proc.

"Biorąc pod uwagę odnotowane i oczekiwane warunki na rynku pracy i poziom inflacji, Komitet postanowił podwyższyć docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych do 1,5-1,75%" - czytamy w komunikacie.Fed podkreślił, że polityka pieniężna po tej decyzji nadal ma charakter akomodacyjny, wspierając dalszą poprawę na rynku pracy oraz powrót do 2-proc. inflacji.

Fed chce dalej podnosić stopy

Fed zapowiedział też, że oceniając termin i wielkość dalszych dostosowań docelowego zakresu stopy procentowej, będzie oceniał postęp - zarówno zrealizowany, jak i oczekiwany - w kierunku maksymalnego zatrudnienia i 2-proc. inflacji.Komitet powtórzył, że dokonując tej oceny, będzie brał pod uwagę "szeroki zakres informacji, w szczególności dotyczących warunków na rynku pracy, wskaźników presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz dane dotyczące wydarzeń o charakterze finansowym i międzynarodowym"."Komitet oczekuje, że warunki gospodarcze będą ewoluować w sposób, który uzasadni stopniowe podnoszenie stopy procentowej dla funduszy federalnych; stopa ta pozostanie przez pewien czas poniżej poziomów, które - według oczekiwań - będą dominować w dłuższym okresie" - czytamy dalej w komunikacie.

Fed prognozuje wzrost PKB w USA na 2,6-3% w 2018 i 2,2-2,6% w 2019Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 2,6-3% (wobec 2,2-2,6% oczekiwanych w grudniu ub.r.) - wynika także z centralnej ścieżki projekcji Fed. Mediana prognoz na 2018 r. wynosi obecnie 2,7% (wobec 2,5% w grudniowej projekcji).W latach 2019-2020 wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 2,2-2,6% i 1,8-2,1% (wobec odpowiednio: 1,9-2,3% i 1,7-2% z projekcji grudniowej).Mediana prognoz na lata 2019-2020 wynosi odpowiednio: 2,4% i 2% (wobec odpowiednio 2,1% i 2% w projekcji z grudnia).

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: