Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 75 pb

Gospodarka

Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 75 pb do przedziału 1,50-1,75 proc.- podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed podał, że jest mocno zaangażowany w sprowadzenie inflacji do poziomu 2 proc.

AdobeStock_329021270-William-W-Potter.jpg

Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 75 pb do przedziału 1,50-1,75 proc.- podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed podał, że jest mocno zaangażowany w sprowadzenie inflacji do poziomu 2 proc.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta stosunkiem głosów 9 do 1. Przeciwko tej decyzji głosowała Esther L. George, która wnosiła o podniesienie stóp proc. o 50 pb.

Największa podwyżka od 28 lat

To największa podwyżka stóp proc. w USA od 1994 r., gdy prezesem Fedu był Alan Greenspan.

Na ostatnich dwóch posiedzeniach Fed podnosił stopy proc. odpowiednio o 25 pb i 50 pb.

Celem powrót do inflacji 2 procent

"FOMC postanowił podnieść docelowy zakres stopy funduszy federalnych do 1,50-1,75 proc. i przewiduje, że dalsze podwyżki w docelowym zakresie będą właściwe. Ponadto Komitet będzie kontynuował proces zmniejszania swoich zasobów skarbowych papierów wartościowych, agencyjnych papierów dłużnych i agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Oceniając właściwe nastawienie polityki pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze. Komitet jest przygotowany do odpowiedniego dostosowania nastawienia polityki pieniężnej w przypadku pojawienia się zagrożeń mogących utrudnić realizację celów Komitetu. Oceny Komitetu uwzględnią szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu na poziomie 2 proc." - dodano.

Na koniec roku stopy na poziomie 3,4 procent

Fed postanowił podnieść stopę oprocentowania od nadwyżkowych rezerw (IOER) o 75 punktów bazowych do 1,65 proc.

Według FOMC, inwazja Rosji na Ukrainę wywiera dodatkową presję na wzrost inflacji.

„Inwazja Rosji na Ukrainę powoduje ogromne cierpienie ludzkie i gospodarcze. Konsekwencje dla gospodarki USA są wysoce niepewne. Inwazja i związane z nią wydarzenia wywierają dodatkową presję na wzrost inflacji i obciążają globalną aktywność gospodarczą. Ponadto restrykcje związane z COVID-19 w Chinach prawdopodobnie zaostrzą zakłócenia w łańcuchu dostaw. Komitet zwraca szczególną uwagę na zagrożenia inflacyjne” – napisano w komunikacie.

Przyrost miejsc pracy w USA w ostatnich miesiącach oceniono jako solidny.

"Wydaje się, że ogólna aktywność gospodarcza w USA wzrosła po spadku w pierwszym kwartale. W ostatnich miesiącach wzrost liczby miejsc pracy był solidny, a stopa bezrobocia pozostaje niska. Inflacja pozostaje wysoka, odzwierciedlając nierównowagę podaży i popytu związaną z pandemią Covid-19, wyższymi cenami energii i szerszą presją cenową" - napisano w komunikacie.

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych według członków Rezerwy.

W czerwcu FOMC przewiduje stopy proc. w USA na poziomie 3,4 proc. na koniec 2022 r., 3,8 proc. na koniec 2023 r. i 3,4 proc. na koniec 2024 r. W marcu Fed prognozował siedem podwyżek stóp proc. o 25 pb w 2022 r. i kolejne trzy w 2023 r.

Mediana prognoz dotyczących oczekiwań odnośnie stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej, wyniosła w marcu 2,5 proc. wobec 2,4 proc. w marcu.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 26-27 lipca.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: