Fed: podwyżki stóp wkrótce, na razie bez zmian

Gospodarka

Fed utrzymał główną stopę w USA w przedziale 0-0,25 proc., zaznaczając jednocześnie, że jej podwyżka wkrótce będzie właściwa - podano w komunikacie po posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Jerome Powell
By Federalreserve - April 29, 2020 FOMC Press Conference, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89641447

Fed utrzymał główną stopę w USA w przedziale 0-0,25 proc., zaznaczając jednocześnie, że jej podwyżka wkrótce będzie właściwa - podano w komunikacie po posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

"FOMC działa w kierunku osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w długim terminie. Dążąc do realizacji tych celów FOMC zdecydował utrzymać główną stopę funduszy federalnych w przedziale 0-0,25 proc. Przy inflacji utrzymującej się znacznie powyżej 2 proc. i silnym rynku pracy, FOMC oczekuje, że podwyżka stopy funduszy federalny wkrótce będzie właściwa" - napisano.

Podobnie jak w poprzednim komunikacie Fed podał, że w USA wskaźniki aktywności gospodarczej i zatrudnienia nadal się poprawiały.

"W świetle niezwykłego postępu, jaki zaobserwowaliśmy na rynku pracy i inflacji, która jest znacznie powyżej naszego długoterminowego celu na poziomie 2 proc., gospodarka nie potrzebuje już stałego wsparcia polityki pieniężnej na wysokim poziomie” – powiedział prezes Fed, Jerome Powell podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

"Dlatego właśnie wycofujemy nasze zakupy aktywów i spodziewamy się, że wkrótce konieczne będzie podniesienie docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych. Oczywiście perspektywy gospodarcze pozostają wysoce niepewne. Prowadzenie odpowiedniej polityki pieniężnej w tym środowisku wymaga pokory, ponieważ widzimy, że gospodarka ewoluuje w nieoczekiwany sposób" - dodał.

Przyrost miejsc pracy w ostatnich miesiącach oceniono jako solidny, a spadek bezrobocia jako znaczący (tak jak poprzednio).

Również bez zmian wobec poprzedniego komunikatu pozostawiono zapisy, iż nierównowagi popytu i podaży związane z pandemią i otwieraniem gospodarki nadal przyczyniały się do podbijania inflacji.

Ogólne warunki finansowe oceniono jako akomodacyjne, bez zmian.

„Komitet określi terminy i tempo zmniejszania wielkości bilansu Rezerwy Federalnej, tak aby realizować cele związane z maksymalnym zatrudnieniem i stabilnością cen. Komitet oczekuje, że zmniejszanie wielkości bilansu Rezerwy Federalnej rozpocznie się po rozpoczęciu procesu zwiększania docelowego przedziału stopy funduszy federalnych” – napisano w osobnym komunikacie dotyczącym sumy bilansowej.

„Komitet zamierza z czasem w przewidywalny sposób zredukować posiadane przez Rezerwę Federalną papiery wartościowe, głównie przez zmianę polityki reinwestowania środków pochodzących ze spłat kapitału podstawowego, które trzymane są na rachunku SOMA (System Open Market Account Holdings)" – dodano.

W komunikacie ogłoszono zakończenie skupu aktywów w USA z początkiem marca.

"Komitet zdecydował o dalszym zmniejszaniu miesięcznego tempa zakupów aktywów netto, kończąc je na początku marca. Od lutego Komitet zwiększy swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 20 miliardów dolarów miesięcznie, a agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką o co najmniej 10 miliardów dolarów miesięcznie" - napisano.

"Bieżące zakupy i posiadane papiery wartościowe przez Rezerwę Federalną będą nadal sprzyjać sprawnemu funkcjonowaniu rynku i akomodacyjnym warunkom finansowym, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" - dodano.

Od stycznia Fed skupował miesięcznie aktywa za 60 mld USD (40 mld USD Treasuries i 20 mld USD papierów zabezpieczonych hipoteką, MBS). Analitycy wskazują, że przy zakładanym tempie zmniejszania zakupów, redukcja programu zakończyłaby się w połowie 2022 r. Suma bilansowa Fedu wynosi obecnie 8,9 bln USD.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe w USA na posiedzeniu 15 marca 2020 r., gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 15-16 marca. Po posiedzeniu zostaną zaprezentowane nowe projekcje makroekonomiczne.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: