Fed powinien sprzyjać długowi

Komentarze ekspertów

We wtorek motorem zmienności na bazowych rynkach długu były dane z USA. Wczesnym popołudniem inwestorzy wystraszyli się słabszych danych o zamówieniach na dobra trwałe w USA (zamówienia wyniosły -1,3% m/m, wobec oczekiwań na poziomie +0,5% m/m).

We wtorek motorem zmienności na bazowych rynkach długu były dane z USA. Wczesnym popołudniem inwestorzy wystraszyli się słabszych danych o zamówieniach na dobra trwałe w USA (zamówienia wyniosły -1,3% m/m, wobec oczekiwań na poziomie +0,5% m/m).

Na niższym odczycie zaciążyły w dużej mierze słabe wyniki w kategorii produktów informatycznych. W pozostałej części agregatu brak było silnych negatywnych zaskoczeń. Mimo to inwestorzy zareagowali zakupem obligacji skarbowych i zjazdem rentowności US10Y i DE10Y o 2 pb., po tym jak rano dochodowości długu rosły. Opublikowane półtorej godziny później wyniki badania nastrojów konsumentów Conference Board zaskoczyły w drugą stronę, co doprowadziło do korekty wcześniejszych spadków dochodowości. W danych zaskoczyły lepsze oceny przyszłości, w odniesieniu do kondycji biznesowej, zatrudnienia i dochodów. Efektem tych ruchów było przesunięcie krzywej amerykańskiej w górę o 1-2 pb. w segmencie 5Y-10Y, zaś niemieckiej o 1 pb., licząc od zamknięcia poprzedniego dnia.

Krajowa krzywa nie podążała za wzrostami rentowności na rynkach bazowych. Po poniedziałkowej lekkiej wyprzedaży, w reakcji na wypowiedzi członków RPP dystansujących się od kolejnego głębokiego cięcia stóp w listopadzie, we wtorek przyszła pora na korektę wzrostów dochodowości. Pewnie wpływ na zniżki rentowności mogła mieć decyzja Riksbanku o obniżce stóp, co zostało odebrane jako kolejny sygnał niepokoju o negatywny wpływ deflacyjnych tendencji w Europie. W konsekwencji rentowności krajowych skarbówek oraz stawek IRS spadały, koncentrując zniżki w długim końcu krzywej. W segmencie 8Y-10Y sprowadziło to krzywą IRS 2-3 pb. poniżej poniedziałkowego zamknięcia, zaś krzywą obligacyjną 4 pb. Na krzywej FRA nastąpiło spłaszczenie krzywej, co w większości było pochodną zniżek stawek w długim końcu i środku krzywej FRA.

W środę spodziewamy się minimalnej presji na zniżki dochodowości krajowych skarbówek, czemu sprzyjać powinny oczekiwania na wieczorną decyzja Fed. Nastawienie inwestorów ma  także szansę minimalnie pozytywnie wpłynąć na długi koniec krzywej FRA. Zmiany te będą naszym zdaniem nieznaczne i mogą przesunąć krzywą o 1- pb. w dół. Publikacja komunikatu Fed powinna nieco silniej wpłynąć na rynek długu, jednak efekty tego zobaczymy dopiero w czwartek. W naszym przekonaniu Fed w dalszym ciągu będzie próbował przekonać inwestorów, że ryzyko spowolnienia gospodarczego na świecie będzie wstrzymywać FOMC przed wysyłaniem sygnałów agresywnych podwyżek stóp w perspektywie 2015 roku. Zaplanowana na dziś decyzja o zamknięciu programu QE3 nie będzie naszym zdaniem miała wpływu na krajowe skarbówki.

141029.ryn.proc.01.350x141029.ryn.proc.02.300x141029.ryn.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: