Fed: stopy procentowe bez zmian, prognoza wzrostu PKB w USA w dół

Gospodarka

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił nie zmieniać poziomu stóp procentowych, poinformował Fed po posiedzeniu.

Pliki dolarów na tle wykresów gospodarczych
Fot. stock.adobe.com/fotofabrika

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił nie zmieniać poziomu stóp procentowych, poinformował Fed po posiedzeniu.

#Fed: wzrost #PKB w #USA wyniesie w tym roku 1,9-2,2% (wobec 2,3-2,5% oczekiwanych na 2019 r. w grudniu ub.r.)

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku."Komitet postanowił utrzymać docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych na poziomie 2,25-2,5%. [...] W świetle rozwoju globalnej sytuacji gospodarczej i finansowej oraz ograniczonej presji inflacyjnej, Komitet zachowa cierpliwość przy określaniu, jaki dostosowania docelowego zakresu stopy procentowej dla funduszy federalnych będą właściwe w przyszłości" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Dolar słabnie po posiedzeniu Fed >>>

Fed zapowiedział, że oceniając termin i wielkość dalszych dostosowań docelowego zakresu stopy procentowej, będzie oceniał postęp - zarówno zrealizowany, jak i oczekiwany - w kierunku maksymalnego zatrudnienia i 2-proc. inflacji.Komitet powtórzył, że dokonując tej oceny, będzie brał pod uwagę "szeroki zakres informacji, w szczególności dotyczących warunków na rynku pracy, wskaźników presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz dane dotyczące wydarzeń o charakterze finansowym i międzynarodowym".

Fed obniżył prognozę wzrostu PKB w USA w 2019 r.

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 1,9-2,2% (wobec 2,3-2,5% oczekiwanych na 2019 r. w grudniu ub.r.), wynika również z centralnej ścieżki projekcji Fed.Mediana prognoz na 2019 r. wynosi obecnie 2,1% (wobec 2,3% w grudniowej projekcji).W latach 2020-20221 wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 1,8-2% i 1,7-2% (wobec 1,8-2% na 2020 r. i 1,5-2% na 2021 r. w projekcji grudniowej).Mediana prognoz na lata 2020-2021 wynosi odpowiednio: 1,9% i 1,8% (wobec 2% na 2020 i 1,8% na 2021 r. w projekcji z grudnia).
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: