Fed: stopy procentowe w USA bez zmian do czasu osiągnięcia celów mandatowych

Gospodarka

Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed podaje, że nie zmieni stóp procentowych, dopóki kraj nie zbliży się do osiągnięcia pełnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc.

fed
Fot. stock.adobe.com / Monster Ztudio

Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed podaje, że nie zmieni stóp procentowych, dopóki kraj nie zbliży się do osiągnięcia pełnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku.

W komunikacie podkreślono, że Fed dąży do "osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie".

"Ze względu na to, że inflacja utrzymuje się poniżej tego długoterminowego celu, Komitet będzie dążył do osiągnięcia przez pewien czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 proc., tak aby inflacja wynosiła średnio 2 proc. w tym czasie, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie 2 proc." - napisano w oświadczeniu.

"Komitet oczekuje utrzymania akomodacyjnego stanowiska w polityce pieniężnej do czasu osiągnięcia tych wyników" - dodano.

Czytaj także: Fed: stopy procentowe w USA bez zmian i pozostaną takie do końca 2023 r. >>>

Fed wskazywał, że stopy procentowe będą utrzymane na obecnym poziomie do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną założenia Fedu dotyczące pełnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2 proc. i będzie na dobrej drodze do umiarkowanego przekroczenia 2 proc. przez pewien czas.

Rezerwa Federalna może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując w ten sposób maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen.

"Oceniając właściwe stanowisko w polityce pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze. (...) Ocena Komitetu będzie uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych" - dodano.

Pandemia koronawirusa nadal stanowi znaczne ryzyko dla perspektyw gospodarczych

W komunikacie stwierdzono, że pandemia koronawirusa nadal stanowi znaczne ryzyko dla perspektyw gospodarczych w średnim okresie. Oceniono jednak, że podjęte środki skutecznie wspomogły warunki finansowe.

"Aktywność gospodarcza i zatrudnienie nadal się poprawiały, ale pozostają znacznie poniżej poziomów z początku roku. Słabszy popyt i wcześniejsze spadki cen ropy naftowej hamowały inflację cen konsumpcyjnych. Ogólne warunki finansowe pozostają akomodacyjne (...)" - wskazano w komunikacie.

Fed podał w komunikacie, że będzie skupował obligacje i inne aktywa „co najmniej w obecnym tempie”.

"Rezerwa Federalna zwiększy swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką przynajmniej w obecnym tempie, aby utrzymać płynne funkcjonowanie rynku i pomóc w tworzeniu akomodacyjnych warunków finansowych, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" – napisano w komunikacie.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe 15 marca

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca, gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Protokół z wrześniowego spotkania Fed zostanie opublikowany 25 listopada. Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 16 grudnia.

Kurs dolara osłabia się wobec koszyka walut o 0,77 proc. do 92,66 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 1 pb. do 0,78 proc.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: