Fed: stopy procentowe w USA bez zmian i pozostaną takie do końca 2023 r.

Gospodarka

Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale 0‒0,25 proc. ‒ podano w komunikacie po posiedzeniu 16.09.2020 r. Z prognoz Fed wynika, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2023 roku.

Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale 0‒0,25 proc. ‒ podano w komunikacie po posiedzeniu 16.09.2020 r. Z prognoz Fed wynika, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2023 roku.

#RezerwaFederalna zwiększy swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką przynajmniej w obecnym tempie, aby utrzymać płynne funkcjonowanie rynku #PapieryWartościowe #Obligacje #PłynnośćFinansowa @federalreserve

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku. Przeciwko decyzji głosowali Robert S. Kaplan i Neel Kashkari.

W komunikacie podkreślono, że Fed dąży do "osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie".

"Ze względu na to, że inflacja utrzymuje się poniżej tego długoterminowego celu, Komitet będzie dążył do osiągnięcia przez pewien czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 proc., tak aby inflacja wynosiła średnio 2 proc. w tym czasie, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie 2 proc." ‒ napisano w oświadczeniu.

"Komitet oczekuje utrzymania akomodacyjnego stanowiska w polityce pieniężnej do czasu osiągnięcia tych wyników" ‒ dodano.

Co zdecyduje o poziomie stóp procentowych

Fed wskazywał, że stopy procentowe będą utrzymane na obecnym poziomie do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną założenia Fedu dotyczące pełnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2 proc. i będzie na dobrej drodze do umiarkowanego przekroczenia 2 proc. przez pewien czas.

"Rezerwa Federalna może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując w ten sposób maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen" - napisano w komunikacie.

"Oceniając właściwe stanowisko w polityce pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze. (...) Ocena Komitetu będzie uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych" - dodano.

W komunikacie stwierdzono, że pandemia koronawirusa nadal stanowi znaczne ryzyko dla perspektyw gospodarczych w średnim okresie. Oceniono jednak, że podjęte środki skutecznie wspomogły warunki finansowe.

"Aktywność gospodarcza i zatrudnienie wzrosły w ostatnich miesiącach, ale pozostają znacznie poniżej poziomów z początku roku. Słabszy popyt i znacznie niższe ceny ropy naftowej hamują wzrost cen konsumpcyjnych" ‒ wskazano w komunikacie.

Czytaj także: Zmiana strategii polityki pieniężnej Fed, rynek pracy i cel inflacyjny

Fed będzie skupował obligacje w obecnym tempie

Fed podał w komunikacie, że będzie skupował obligacje i inne aktywa „co najmniej w obecnym tempie”.

"Rezerwa Federalna zwiększy swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką przynajmniej w obecnym tempie, aby utrzymać płynne funkcjonowanie rynku i pomóc w tworzeniu akomodacyjnych warunków finansowych, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" – napisano w komunikacie.

Projekcje makroekonomiczne Fed

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych członków Rezerwy.

We wrześniu członkowie Fed przewidują w 2020 r., w 2021 r., w 2022 r. i 2023 r. stabilizację stóp procentowych na obecnym poziomie, podczas gdy w poprzedniej projekcji spodziewano się stabilizacji w polityce monetarnej w 2020 r., w 2021 r. i 2022 r.

Mediana prognoz dotyczących oczekiwań odnośnie stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej, wyniosła we wrześniu 2,5 proc.

Przed posiedzeniem rynek wyceniał prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w USA o 25 pb na czerwcowym posiedzeniu na 6,6 proc.

Czytaj także: Fed będzie stosować uśredniony 2-proc. cel inflacyjny

Stopy niezmienne od marca

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca, gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc.

Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Protokół z wrześniowego spotkania Fed zostanie opublikowany 7 października. Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 5 listopada.

Kurs dolara umacnia się wobec koszyka walut po decyzji Fed do 0,08 proc. do 93,13 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries spadła o 1 pb. do 0,67 proc.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: