Fed: stopy procentowe w USA mogą wzrosnąć szybciej, niż się obecnie zakłada

Gospodarka

Presja inflacyjna w USA może trwać dłużej niż wcześniej zakładano - wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu. W minutes dodano, że stopy proc. mogą wzrosnąć szybciej, niż się obecnie zakłada, jeśli inflacja dalej będzie znajdowała się powyżej celu Fedu.

Fed i symbol dolara
Fot. stock.adobe.com/TFuntap

Presja inflacyjna w USA może trwać dłużej niż wcześniej zakładano - wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu. W minutes dodano, że stopy proc. mogą wzrosnąć szybciej, niż się obecnie zakłada, jeśli inflacja dalej będzie znajdowała się powyżej celu Fedu.

„Uczestnicy generalnie postrzegają obecny podwyższony poziom inflacji jako w dużej mierze odzwierciedlający czynniki, które prawdopodobnie będą miały charakter przejściowy, ale uznali, że presja inflacyjna w USA może trwać dłużej niż wcześniej oceniali” - napisano w protokole po posiedzeniu 3 listopada.

„Niektórzy uczestnicy posiedzenia dyskutowali o ryzyku, że w świetle ostatnich podwyższonych poziomów inflacji długoterminowe oczekiwania inflacyjne społeczeństwa mogą wzrosnąć powyżej poziomu zgodnego z długoterminowym celem inflacyjnym Komitetu; taka sytuacja może utrudnić Komitetowi osiągnięcie 2-procentowej inflacji w dłuższym okresie” - dodano.

Wszystko zależy od inflacji

Z protokołu wynika, że podniesienie stóp proc. wcześniej niż się obecnie zakłada może być konieczne, jeśli inflacja będzie się przez dłuższy czas utrzymywać powyżej 2-proc. celu.

"Wielu uczestników zauważyło, że Komitet powinien być przygotowany na dostosowanie tempa skupu aktywów i podniesienie docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych wcześniej niż obecnie przewidywali uczestnicy, jeśli inflacja nadal będzie utrzymywała się na poziomie wyższym niż poziomy zgodne z celami Komitetu” - napisano w sprawozdaniu.

„Jednocześnie, ze względu na utrzymującą się znaczną niepewność co do rozwoju sytuacji w zakresie problemów po stronie łańcuchów dostaw, logistyki produkcji i przebiegu pandemii koronawirusa, wielu uczestników podkreślało, że cierpliwe podejście do napływających danych pozostaje odpowiednie, aby umożliwić dokładną ocenę zmian w łańcuchach dostaw i ich implikacji dla rynku pracy i inflacji” – dodano.

Redukcja skupu aktywów

W ocenie niektórych członków FOMC, redukcja skupu aktywów powinna postępować w szybszym tempie.

„Część uczestników wolała przyjąć nieco szybsze tempo redukcji, które skutkowałoby wcześniejszym zakończeniem programu skupu aktywów” – napisano.

„Niektórzy uczestnicy sugerowali, że zmniejszenie tempa zakupów aktywów netto o więcej niż ustalone 15 mld USD każdego miesiąca może być uzasadnione, aby Komitet był w stanie lepiej dostosować zakres docelowy dla stopy funduszy federalnych, szczególnie w świetle presji inflacyjnej” – dodano.

Czytaj także: Fed: teraz nie jest czas na podnoszenie stóp procentowych w USA >>>

Według FOMC rozpoczęcie redukcji programu skupu aktywów jest uzasadnione przez spełnienie celów wyznaczonych przez Komitet.

„Rozważając stanowisko w sprawie polityki pieniężnej, uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że gospodarka poczyniła znaczne postępy w realizacji celów Komitetu od grudnia 2020 r., kiedy Komitet przyjął forward guidance dotyczące skupu aktywów" - wskazywano w minutes.

„Uczestnicy posiedzenia ocenili, że kryterium dalszego znacznego postępu zostało spełnione w odniesieniu do celu maksymalnego zatrudnienia. Ponadto uczestnicy generalnie oceniali, że kryterium znacznego dalszego postępu przyjęte przez Komitet zostało wyraźnie spełnione w odniesieniu do inflacji” - dodano.

Niepewność wobec perspektywy wzrostu PKB i inflacji

Z protokołu wynika, że niepewność wobec perspektywy wzrostu PKB i inflacji nadal się utrzymuje.

"Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że niepewność co do perspektyw gospodarczych utrzymuje się na wysokim poziomie. W szczególności podkreślili niepewność związaną z rynkiem pracy, w tym ewolucją aktywności zawodowej, oraz z długością czasu potrzebnego do rozwiązania sytuacji w łańcuchu dostaw. Uczestnicy wskazywali na ryzyko wzrostu inflacji, w tym na ryzyko związane z silnym popytem na towary i napiętym rynkiem pracy” – wynika z protokołu.

Kurs dolara po opublikowaniu raportu umacnia się o 0,42 proc. wobec koszyka walut do 96,90 pkt. Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb do 1,65 proc.

Podczas posiedzenia 3 listopada Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. Fed podał, że nie zmieni stóp procentowych, dopóki kraj nie zbliży się do osiągnięcia pełnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc.

W komunikacie napisano, że ograniczenie tempa skupu aktywów w USA przez Fed nastąpi od listopada w zakresie 15 mld USD miesięcznie (10 mld USD na obligacje skarbowe i 5 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone hipoteką, MBS). W komunikacie napisano, że redukcja skupu aktywów będzie prowadzona w sposób elastyczny.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca 2020 r., gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 14-15 grudnia. Po posiedzeniu zaprezentowane zostaną kwartalne prognozy makroekonomiczne.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: