Fed sygnalizuje kolejne podwyżki stóp procentowych w USA

Gospodarka

Wielu członków Fedu uważa, że jedna lub więcej podwyżek stóp proc. w USA o 50 pb ma uzasadnienie - wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu. W minutes dodano, że ustanowienie miesięcznego limitu dla zmniejszania sumy bilansowej w wysokości 95 mld USD jest właściwe.

Siedziba Fed
Fot. stock.adobe.com/doganmesut

Wielu członków Fedu uważa, że jedna lub więcej podwyżek stóp proc. w USA o 50 pb ma uzasadnienie - wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu. W minutes dodano, że ustanowienie miesięcznego limitu dla zmniejszania sumy bilansowej w wysokości 95 mld USD jest właściwe.

Wielu uczestników posiedzenia zauważyło, że jedna, lub więcej podwyżek stóp proc., o 50 punktów bazowych może być odpowiednia na przyszłych posiedzeniach, zwłaszcza jeśli presja inflacyjna pozostanie podwyższona.

- napisano w protokole po posiedzeniu 16 marca.

„Uczestnicy ogólnie zgodzili się, że prawdopodobnie odpowiednie byłyby miesięczne limity w wysokości około 60 miliardów dolarów dla papierów skarbowych i około 35 miliardów dolarów dla papierów dłużnych zabezpieczonych hipoteką (MBS). Uczestnicy ogólnie zgodzili się również, że limity mogą być wprowadzane stopniowo w okresie trzech miesięcy lub nieco dłużej, jeśli uzasadnią to warunki rynkowe” - dodano.

Rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej może zacząć się już na zbliżającym się majowym posiedzeniu

Z minutes Fedu wynika, że rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej może zacząć się już na zbliżającym się majowym posiedzeniu.

„W czasie dyskusji wszyscy uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że podwyższona inflacja i napięta sytuacja na rynku pracy uzasadniają rozpoczęcie zmniejszania sumy bilansowej na najbliższym posiedzeniu, przy czym jego tempo ma być szybsze niż w latach 2017-19” - napisano.

"Na marcowym spotkaniu nie podjęto żadnej decyzji dotyczącej zatwierdzenia planu Komitetu dotyczącego zmniejszenia sumy bilansowej Rezerwy Federalnej, ale uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że poczynili znaczne postępy w przygotowaniu planu i że Komitet jest dobrze przygotowany do rozpoczęcia procesu zmniejszania rozmiaru bilansu już po zakończeniu zbliżającego się spotkania w maju” - dodano.

W ocenie członków Fedu zmniejszenie wielkości sumy bilansowej może odegrać ważną rolę w zacieśnieniu stanowiska w polityce pieniężnej. Wielkość sumy bilansowej Rezerwy Federalnej wynosi obecnie 8,9 bln USD.

Z minutes wynika, że wielu uczestników posiedzenia wskazało jednak, że w świetle większej niepewności w najbliższym czasie, związanej z inwazją Rosji na Ukrainę, na marcowym spotkaniu odpowiednia była podwyżka o 25 pb.

"W dyskusji na temat czynników ryzyka dla perspektyw gospodarczych uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że niepewność dotycząca ścieżki inflacji jest podwyższona i istnieje wysoka możliwość jej dalszego wzrostu. Uczestnicy wymienili kilka takich zagrożeń, w tym wąskie gardła w łańcuchach dostaw oraz rosnące ceny energii i towarów, które zostały zaostrzone przez rosyjską inwazję; niedawne restrykcje związane z COVID w Chinach, które mogą jeszcze bardziej zakłócić łańcuchy dostaw; oraz możliwość, że długoterminowe oczekiwania inflacyjne mogą wzrosnąć” - wynika z minutes.

Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że wydarzenia związane z rosyjską inwazją na Ukrainę, w tym wynikające z niej sankcje, zwiększają presję inflacyjną i stwarzają ryzyko dla wzrostu perspektyw inflacyjnych.

- dodano.

Prognozy podwyżek stóp procentowych w USA

Rynki oczekują, że do końca 2022 r. Fed podwyższy stopy procentowe o 225 pb. Tak mocnego zacieśniania polityki pieniężnej w USA w ciągu jednego roku nie było od 1994 r. Z kontraktów rynkowych na stopę funduszy federalnych wynika, że inwestorzy przewidują 66-proc. prawdopodobieństwo wzrostu stóp proc. w USA o 50 pb w maju.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w lutym wzrosły o 0,8 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 7,9 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,8 proc. mdm i +7,9 proc. rdr. Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat.

Kurs dolara po opublikowaniu raportu umacnia się o 0,15 proc. wobec koszyka walut do 99,61 pkt. Rentowność 10-letnich UST rośnie o 8 pb do 2,62 proc.

Po posiedzeniu 16 marca Fed podniósł główną stopę procentową w USA do przedziału 0,25-0,50 proc. Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta stosunkiem głosów 8 do 1. James Bullard, który głosował przeciwko, chciał podwyżki o 50 pb. Fed ostatni raz podniósł stopy proc. w grudniu 2018 r.

Czytaj także: USA: Fed podnosi główną stopę procentową do przedziału 0,25 – 0,50 procent >>>

Fed podał, że spodziewa się, że dalsze podwyżki stóp proc. będą właściwe i ogłosił, że redukcja sumy bilansowej w USA może się rozpocząć na najbliższym posiedzeniu.

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych według członków Rezerwy. W marcu FOMC przewiduje w USA siedem podwyżek stóp proc. w 2022 r. Fed prognozuje trzy podwyżki stóp w 2023 r., a następnie stabilizację do końca 2024 r.

Mediana prognoz dotyczących oczekiwań odnośnie stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej, wyniosła w marcu 2,4 proc. wobec 2,5 proc. w grudniu.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca 2020 r., gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 3-4 maja.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: