Fed: warunki do redukcji skupu aktywów mogą wystąpić wcześniej niż przypuszczano

Gospodarka

Warunki do rozpoczęcia zmniejszania wielkości programu skupu aktywów mogą wystąpić wcześniej niż przypuszczano na poprzednich posiedzeniach - wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu.

fed
Fot. stock.adobe.com / Monster Ztudio

Warunki do rozpoczęcia zmniejszania wielkości programu skupu aktywów mogą wystąpić wcześniej niż przypuszczano na poprzednich posiedzeniach - wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu.

"W świetle napływających danych wielu uczestników posiedzenia FOMC wskazywało, że spodziewają się, że warunki do rozpoczęcia zmniejszania tempa skupu aktywów zostaną spełnione nieco wcześniej niż przewidywali na poprzednich spotkaniach” - napisano w protokole po posiedzeniu 16 czerwca.

"Na nadchodzących spotkaniach uczestnicy zgodzili się na kontynuowanie oceny postępów gospodarki w zakresie realizacji celów Komitetu i rozpoczęcie omawiania swoich planów dotyczących dostosowania ścieżki i składu zakupów aktywów. Ponadto uczestnicy potwierdzili zamiar powiadomienia z dużym wyprzedzeniem o ogłoszeniu w celu zmniejszenia tempa zakupów” – dodano.

Dyskusja nad składem aktywów w ramach programu skupu

Z protokołu wynika, że podczas posiedzenia trwała dyskusja nad składem aktywów w ramach programu skupu.

"Niektórzy uczestnicy przedstawili swoje poglądy na temat zakupów papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS). Kilku uczestników dostrzegało korzyści z ograniczenia tempa tych zakupów szybciej lub wcześniej niż zakupów papierów skarbowych w świetle presji cenowej na rynkach mieszkaniowych” - napisano w sprawozdaniu.

„Kilku innych uczestników stwierdziło jednak, że preferowane byłoby proporcjonalne zmniejszenie tempa zakupów skarbowych i MBS-ów” – dodano.

Czytaj także: Stopy procentowe w USA na razie bez zmian; będą dwie podwyżki do końca 2023 roku?

Z protokołu wynika, że osiągnięcie „znacznego dalszego postępu” w gospodarce nie zostało jeszcze spełnione, chociaż członkowie Fedu spodziewają się, że postęp będzie kontynuowany.

Kilkoro uczestników podkreśliło, że Komitet powinien być cierpliwy w ocenie postępów w osiąganiu swoich celów i ogłaszaniu zmian w swoich planach zakupu aktywów.

"Uczestnicy ogólnie oceniali, że z uwagi na ostrożne planowanie ważne jest, aby być odpowiednio przygotowanym, aby w razie potrzeby zmniejszyć tempo zakupu aktywów w odpowiedzi na nieoczekiwane zmiany gospodarcze, w tym szybsze niż oczekiwano postępy w realizacji celów Komitetu lub pojawienia się zagrożeń, które mogłyby utrudnić realizację celów Komitetu” – wynika z protokołu.

"W świetle napływających danych i ich implikacji dla perspektyw gospodarczych, kilku uczestników posiedzenia wspomniało, że spodziewają się, że warunki gospodarcze określone w prognozach Komitetu dla stopy funduszy federalnych zostaną osiągnięte nieco wcześniej niż przewidywali w marcu” – dodano.

Prognozy gospodarcze nadal obarczone są sporą dozą niepewności

W ocenie niektórych członków FOMC prognozy gospodarcze nadal obarczone są sporą dozą niepewności.

„Kilku uczestników podkreślało jednak, że niepewność co do perspektyw gospodarczych jest podwyższona i jest za wcześnie, aby wyciągać jednoznaczne wnioski na temat kształtowania się sytuacji na rynku pracy i inflacji. Ich zdaniem, ta podwyższona niepewność co do ewolucji gospodarki implikowała również znaczną niepewność co do właściwej ścieżki stopy funduszy federalnych” – napisano.

Czytaj także: Czy Amerykanie ustalają politykę pieniężną dla całego świata?

„Niektórzy uczestnicy zauważyli, że komunikaty o właściwej ścieżce polityki będą w centrum zainteresowania uczestników rynku w obecnych warunkach i skomentowali, że ważne jest, aby podkreślić, że funkcja reakcji lub zaangażowanie Komitetu co do realizacji celów nie zmieniło się” – dodano.

Kurs dolara po opublikowaniu raportu umacnia się o 0,52 proc. wobec koszyka walut do 90,20 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 5 pb do 1,69 proc.

Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc.

Podczas posiedzenia 16 czerwca Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. Fed podał, że nie zmieni stóp procentowych, dopóki kraj nie zbliży się do osiągnięcia pełnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca 2020 r., gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 27-28 lipca. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: