Fed widzi poprawę na rynku pracy

Komentarze ekspertów

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, podczas środowego posiedzenia Fed podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmiennym poziomie.  "Bazując na obecnych szacunkach Komitet ocenia, że może być cierpliwy w rozpoczęciu normalizacji nastawienia w polityce monetarnej" - czytamy w opublikowanym wczoraj wieczorem komunikacie.

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, podczas środowego posiedzenia Fed podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmiennym poziomie.  "Bazując na obecnych szacunkach Komitet ocenia, że może być cierpliwy w rozpoczęciu normalizacji nastawienia w polityce monetarnej" - czytamy w opublikowanym wczoraj wieczorem komunikacie.

Tradycyjnie już podkreślono, że stopy procentowe mogą zostać podniesione wcześniej niż do tej pory zakładano, jeśli warunki ulegną istotnej zmianie. Zwrócono także uwagę na znaczącą poprawę sytuacji na amerykańskim rynku pracy, a także umiarkowany wzrost wydatków gospodarstw domowych, co wpłynęło na pozytywny odbiór komunikatu przez większość inwestorów - kurs EUR/USD spadł w środę do poziomu 1.1273.

Rano poznaliśmy informacje o wysokości stopy bezrobocia w Niemczech oraz nastrojach panujących wśród europejskich inwestorów. Popołudniu zza Oceanu napłyną natomiast nowe wiadomości na temat aktualnej sytuacji na tamtejszym rynku pracy - analitycy spodziewają się spadku liczy złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych do 300K. Szczególną uwagę warto zwrócić także na sytuację panującą na giełdzie w Atenach, gdzie od momentu ogłoszenia wygranej Syrizy, większość głównych indeksów notuje znaczące spadki.

dr Maciej Jędrzejak,
Dyrektor Zarządzający,
Saxo Bank Polska

 

Udostępnij artykuł: