Fed wysyła gołębie komunikaty

Komentarze ekspertów

Rynek stopy procentowej - dobry wynik czwartkowej aukcji będzie wspierał rynek długu.Rynek walutowy - coraz więcej płynących głosów obaw z Fed’u.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Dolar pozostaje w wyraźnym odwrocie. Czwartek na rynku głównej pary walutowej wspólna waluta nadal notowała coraz wyższe poziomy, pchając kurs EURUSD w kierunku 1,12. Słabość waluty amerykańskiej to wynik oddalającej się perspektywy kolejnej podwyżki stóp w USA. Coraz więcej danych potwierdza bowiem, że gospodarka amerykańska spowalnia. Zawodzą m.in. dane ze strefy usługowej, co mocno niepokoi biorąc pod uwagę, że podstawą amerykańskiego wzrostu gospodarczego jest konsumpcja, gdzie z kolei kluczowe znaczenie mają usługi. Gołębie sygnały wysyła też Fed, w tym tygodniu W. Dudley (szef oddziału Fed w Nowym Jorku) dał jasno do zrozumienia, że wśród członków FOMC narastają obawy, iż dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej, może mieć negatywne przełożenie na gospodarkę amerykańską. Wskazując jednocześnie, że sygnały dalszego spowolnienia w globalnej gospodarce, a także dalsze umocnienie dolara mogłyby mieć – jak to określił – „znaczące konsekwencje” dla sytuacji gospodarczej USA. Gołębie komentarze napłynęły także ze strony L. Brainard (członka zarządu Rezerwy Federalnej), która z kolei wyraziła swoje obawy odnośnie sytuacji na rynkach wschodzących, a także tempa wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych. Jeśli obawy te zostaną potwierdzone przez prezes Fed J. Yellen podczas przyszłotygodniowej (10 lutego) prezentacji półrocznego raportu nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów, wówczas presja na dalsze osłabienie dolara może jeszcze wzrosnąć.

W kraju złoty nadal utrzymuje okolice 4,40 na EURPLN, zaś dzięki postępującej aprecjacji eurodolara kurs USDPLN kierował się w czwartek ku wsparciu na 3,93. 

W czwartek krajowe obligacje nie zmieniły znacząco swoich poziomów. Od poniedziałku poruszają się w trendzie bocznym, a dzisiejsza aukcja obligacji skarbowych przyniosła tylko nieznaczne zmiany rentowności krajowych benchmarków. Sektor 2-letni plasuje się obecnie na poziomie 1,50%, 5-letni na 2,29% a obligacje 10-letnie nadal oscylują wokół 3,15%. Na aukcji Min Fin sprzedało dług za 7,5 mld PLN przy popycie wynoszącym 11,6mld. Odbyła się także aukcja dodatkowa, na której sprzedano papiery za 1,5mld PLN. Rentowności uzyskane na przetargu wyniosły odpowiednio 1,665% dla OK1018 oraz 3,168% dla DS1026. Długie papiery zostały sprzedane z rentownością podobną do tej na rynku wtórnym, co dobrze wróży kolejnym aukcjom, a tym samym wcześniejszemu sfinansowaniu potrzeb pożyczkowych w obecnym roku. Dodatkowego wsparcia dla rynku stopy procentowej dostarczył komunikat wydany przez Ministerstwo Finansów zapewniający, że polityka budżetowa będzie respektowała 3-procentowy poziom deficytu, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z prawa oraz reguły wydatkowej.

Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową na poziomie 0,5%, w Czechach również nie dokonano zmian wysokości stóp, główna wynosi nadal 0,05%.

Joanna Bachert
Marta Dziedzicka
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych

Udostępnij artykuł: