Fed wzmacnia oczekiwania na podwyżki stóp w grudniu

Komentarze ekspertów

Na rynku walutowym środowa sesja europejska przyniosła umocnienie euro zarówno wobec dolara jak i złotego. W oczekiwaniu na wieczorną decyzję Rezerwy Federalnej odnośnie stóp procentowych oraz towarzyszący jej komunikat kurs EUR/USD poruszał się w kierunku 1,11 a kurs EUR/PLN zmierzał do 4,30. Rynek nie spodziewał się, aby Fed zdecydował już teraz o podniesieniu stóp procentowych więc kluczowy dla nastrojów okazał się komunikat.

Rezerwa Federalna USA zdecydowała w środę, że nie zmienia stóp procentowych, jednak pozostawiła otwarte drzwi dla podwyżki kosztu kredytu w grudniu, mimo zawirowań w globalnej gospodarce. W komunikacie podano, że nadal monitorowany jest rozwój sytuacji gospodarczej w kraju i na zagranicznych rynkach finansowych, jednak nie powtórzono obawy, że globalne ryzyka mogą uderzyć w gospodarkę USA. Brak tego stwierdzenia rynek odebrał jako sygnał, że Fed jest bliższy podwyżki stóp niż był przed miesiącem, tym bardziej, że nadal większość członków Fed sygnalizowała, iż spodziewa się pierwszej podwyżki stóp jeszcze w 2015 roku. Co jednak zwraca podczas wczorajszego posiedzenia dwóch przedstawicieli komitetu decyzyjnego zaczęło apelować o ostrożność w podnoszeniu stóp z uwagi na spowolnienie na świecie. Od zeszłego tygodnia, kiedy to EBC zasygnalizował, że może jeszcze zwiększyć wsparcie dla gospodarki, dolar umacnia się, po posiedzeniu FOMC kurs EURUSD spadł do wsparcia na 1,09. Tymczasem mocny dolar to duży problem dla amerykańskich eksporterów i do tego spowalnia odbicie inflacji. Przed kolejnym posiedzeniem Fed w grudniu bank będzie mógł zapoznać się z danymi z rynku pracy za październik i listopad, a także z informacjami o tempie wzrostu gospodarki USA w trzecim kwartale, które zostaną opublikowane już dzisiaj.

Na rynku stopy procentowej w środę utrzymywały się dobre nastroje. Mimo zaplanowanego na ten dzień posiedzenia Fed, a także przed czwartkową aukcją obligacji skarbowych cały czas notowania wspierały środki z wykupu DS1015, a także spadki rentowności Bundów (po ostatnim posiedzeniu EBC).

Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK0717, PS0421 i DS0726 za 5-8 mld PLN.   Spodziewamy się, że resort wyemituje papiery o łącznej wartości bliskiej maksymalnej 8 mld PLN. Oczekujemy popytu na poziomie blisko 12 mld PLN. Za wyższą emisją i popytem przemawia m.in. fakt szerokiej oferty uwzględniającej zarówno krótkie jak i dłuższe papiery. Oczekujemy, że cała oferta znajdzie nabywców, przy wysokim popycie. MF będzie preferowało papiery serii DS i ostatecznie ich udział w całej podaży może wynieść blisko połowy wszystkich oferowanych. Popyt wspierać będzie przede wszystkim perspektywa napływu środków z tytułu wykupu DS1015, spekulacje nt. dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce i oczekiwane poluzowanie polityki pieniężnej w strefie euro. Z drugiej strony chłodzić nastroje będzie zapewne obawa przed wciąż możliwym w tym roku zaostrzeniem polityki pieniężnej przez Fed, a także perspektywa wzrostu podaży na dłuższym końcu krzywej dochodowości. Wczoraj wieczorem, w reakcji na komunikat towarzyszący środowemu posiedzeniu FOMC mocno w górę poszybowały rentowności amerykańskich Treasuries, dostało się też niemieckim Bundom. Dostosowując się do sytuacji na core markets w czwartek krajowy rynek obligacji może więc pozostawać pod presją sprzedaży. Nasze oczekiwania w odniesieniu do aukcyjnych rentowności podamy w raporcie specjalnym przed przetargiem.

Mirosław Budzicki,
Jarosław Kosaty,
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: