Fed znowu gołębi

Komentarze ekspertów

Publikacja minutek z ostatniego posiedzenia FOMC wywołała spore zamieszanie zarówno na rynku walut, jak i akcji. "Wielu uczestników dostrzegło, że Komitet powinien pozostać uważny na dowody możliwej obniżki długoterminowych oczekiwań inflacyjnych.

Część z nich odnotowała, że gdyby wystąpiła taka okoliczność, to byłoby to bardziej niepokojące niż osłabienie tempa wzrostu” – czytamy we wczorajszym protokole. W reakcji na zapowiedź utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie jeszcze przed dłuższy czas, wartość amerykańskiego dolara względem euro znacząco się osłabiła, natomiast ceny akcji poszybowały w górę. Trend ten okazał się jednak krótkotrwały, a wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem kursu EUR/USD do poziomu 1.2513.

141120.saxo.01.553x380 

Wiele wskazuje na to, że słabsze od prognozowanych dane napływające z największych gospodarek Eurostrefy przyczynią się do dalszej deprecjacji wspólnej waluty. Istotne znaczenie dla przebiegu dzisiejszej sesji będą miały także informacje docierające ze Stanów Zjednoczonych, gdzie – oprócz cotygodniowych danych obrazujących kondycję tamtejszego rynku pracy – zostaną opublikowane wskaźniki odzwierciedlające ogólny stan amerykańskiej gospodarki.

dr Maciej Jędrzejak,
Dyrektor Zarządzający,
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: