Ferie z ekonomią w 160 gminach

Finanse i gospodarka

Zakończył się nabór do II edycji programu "Na Własne Konto". W dodatkowych zajęcia z ekonomii i przedsiębiorczości wezmą udział gimnazjaliści ze 160 gmin z całej Polski.

Zakończył się nabór do II edycji programu "Na Własne Konto". W dodatkowych zajęcia z ekonomii i przedsiębiorczości wezmą udział gimnazjaliści ze 160 gmin z całej Polski.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zakończył już nabór do programu "Na Własne Konto" - weźmie w nim udział 160 gmin z całej Polski. Obecnie trwa proces podpisywania umów z gminami.

- Gminy wykazały bardzo duże zainteresowanie naborem do II edycji. W tym roku zdecydowaliśmy się na rozszerzenie zasięgu "Na Własne Konto" - dzięki temu w programie weźmie udział większa liczba uczniów. Ubiegłoroczna edycja "Na Własne Konto", która została bardzo dobrze przyjęta, zarówno przez uczestników, jak i prowadzących, była dla młodzieży okazją do nauki oraz aktywnego spędzenia ferii zimowych. Liczymy, że w tym roku młodzież również wzbogaci się o nowe doświadczenia - mówi Krzysztof Lipiński, z-ca dyrektora generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Zajęcia dydaktyczne, podobnie jak w I edycji programu, zostaną poprzedzone szkoleniem dla prowadzących zajęcia - nauczycieli oraz studentów, które m.in. przygotuje ich do pracy z uczniami oraz korzystania z platformy e-learningowej. Szkolenie odbędzie się w dniach 22-24 listopada br.

Pierwsze lekcje w ramach "Na Własne Konto" rozpoczną się z początkiem ferii zimowych.

W czasie ich trwania uczniowie, m.in. poprzez gry i zabawy, poznają narzędzia bankowości elektronicznej, zasady gospodarowania oszczędnościami czy wymiany bezgotówkowej, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W drugim semestrze uczestnicy programu wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową. W ramach zajęć młodzież odwiedzi także banki i spotka się z lokalnymi przedsiębiorcami.

Pomysłodawcą "Na Własne Konto" jest Fundacja EFRWP, która od lat wspiera rozwój polskiej wsi. Głównym założeniem programu jest wsparcie młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie, kształtują swoje postawy, podejmują pierwsze poważne decyzje dotyczące swojej przyszłości oraz zaczynają korzystanie z narzędzi bankowych. Udział w programie jest dla młodzieży okazją do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy na temat podstawowych mechanizmów finansowych.

Program "Na Własne Konto" to autorski program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000"
im. M. Rataja.

"Na Własne Konto" powstaje przy współpracy Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Więcej informacji na stronie: www.nawlasnekonto.pl

O PROGRAMIE:

Program "Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ramach programu "Na Własne Konto" uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy podczas dodatkowych lekcji z przedsiębiorczości oraz ekonomii. Zajęcia realizowane są w trakcie ferii zimowych oraz kontynuowane w drugim semestrze jako zajęcia pozalekcyjne. Podczas ich trwania uczniowie poznają narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start w dorosłym życiu. Celem projektu "Na Własne Konto" jest także poszerzenie wiedzy i kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży oraz przekazanie jej umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej. W pierwszej edycji programu, zrealizowanej w roku szkolnym 2012/13 w 124 gminach, wzięło udział ponad 2 233 uczniów.

Źródło: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Udostępnij artykuł: