FH Familia popiera list KPF w sprawie prac nad ustawą o odwróconej hipotece

Finanse i gospodarka

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych wystosowała list otwarty w sprawie konieczności przyspieszenia prac nad ustawą o odwróconej hipotece. Dnia 3.09.2012 stowarzyszenie przesłało apel między innymi urzędnikom Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki. Treść listu KPF jest popierana czołowe fundusze hipoteczne działające na polskim rynku, w tym FH Familia.

Wystosowany przez KPF list otwarty mówi o potrzebie przyspieszenia prac nad ustawą o odwróconej hipotece obejmującej swoim zakresem świadczenia renty dożywotniej i dożywocia. Jak podkreślają autorzy nowe regulacje prawne w tym obszarze powinny zwiększyć bezpieczeństwo klientów, jak i stworzyć właściwe warunki rozwoju dla firm prowadzących swoją działalność w zgodzie z najwyższymi standardami.

„Fundusze hipoteczne od dawna domagają się objęcia nadzorem ich działalności. Odwlekanie prac nad założeniami do ustawy niesie ze sobą negatywne skutki. Brak regulacji naraża firmy oferujące odwróconą hipotekę na nieuzasadnioną krytykę. W obecnej sytuacji cierpią jednak przede wszystkim Seniorzy, dla których Państwo nie ma alternatywy na zwiększenie standardów życia. To co mogłoby Państwo zrobić tj. uregulować rynek i zapewnić bezpieczeństwo, po dziś dzień nie zostało zrealizowane. Nie możemy pozwolić na działalność nawet pojedynczych podmiotów, które narażają na ryzyko oszczędności seniorów, jak i dobre imię pozostałych firm.” – mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, Prezes Funduszu Hipotecznego Famili.

Autorzy listu z niepokojem odnieśli się do możliwości przedłużenia się prac związanych z odwróconą hipoteką, które zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Rządu miały zakończyć się jeszcze w tym roku. Podkreślili też, że fundusze hipoteczne zrzeszone w KPF już teraz zabezpieczają interesy swoich klientów. Robią to m.in. poprzez umowy zawierane w formie aktu notarialnego, czy zapisy w księdze wieczystej zapewniające seniorowi prawo dożywotniego korzystania z nieruchomości lub też ustanowienie hipoteki umownej na rzecz seniora. Będąc przekonanym o wartości oferty i najwyższych standardach bezpieczeństwa zapewnianych przez te firmy KPF oraz rynek z niecierpliwością oczekuje uchwalenia ustawy oraz objęcia rynku nadzorem ze strony odpowiednich instytucji państwowych. Stowarzyszenie wraz ze swoimi członkami zadeklarowało również swoją otwartość na współpracę przy pracach związanych z projektem ustaw.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych przesłała list w sprawie konieczności przyspieszenia prac nad ustawą o odwróconej hipotece zarówno do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki, jak i Kancelarii Premiera, Komitetu Stabilności Finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Federacji Konsumentów, Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Fundusz Hipoteczny Familia SA

Udostępnij artykuł: