Fidelity obchodzi jubileusz swoich funduszy rynków wschodzących

Finanse i gospodarka

Fundusze Fidelity bazujące na akcjach spółek z rynków wschodzących już od kilku lat z sukcesem zarządzane są przez Nicka Price'a. W czerwcu minęły trzy lata od kiedy zarządza on Funduszem Fidelity Funds Emerging Market Fund, oraz pięć lat, od kiedy kieruje Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund (EMEA Fund).

Fundusze Fidelity bazujące na akcjach spółek z rynków wschodzących już od kilku lat z sukcesem zarządzane są przez Nicka Price'a. W czerwcu minęły trzy lata od kiedy zarządza on Funduszem Fidelity Funds Emerging Market Fund, oraz pięć lat, od kiedy kieruje Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund (EMEA Fund).

Fidelity Funds Emerging Market Fund inwestuje głównie w regionach historycznie notujących szybki wzrost gospodarczy, w tym w krajach Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki, Europy Wschodniej (łącznie z Rosją i Turcją) i Bliskiego Wschodu. Od momentu przejęcia przez Nicka Price'a zarządzania funduszem (01.07.2009) skumulowany wzrost funduszu wyniósł 37,9% i był wyższy o 5,6 p.p. od indeksu porównawczego (MSCI Emerging Markets NR USD)* (stan na 30.06.2012). - Nasz proces inwestycyjny koncentruje się na ustalaniu faktycznej zdolności generowania zysków firm, w które inwestujemy. Jednocześnie staramy się zachować otwarty umysł, aby zawsze móc zweryfikować nasze początkowe założenia - mówi Nick Price, zarządzający funduszem. Fundusz osiąga dobre wyniki głównie dzięki filozofii zarządzania, precyzyjnej selekcji akcji do portfela oraz stabilnemu i doświadczonemu zespołowi - Mamy stabilny i doświadczony zespół analityków i zarządzających. Wszyscy członkowie zespołu wnieśli - i nadal wnoszą - znaczny wkład w sukces Fidelity Funds Emerging Markets Fund - wyjaśnia Price.

Fidelity Funds EMEA Fund inwestuje w akcje spółek działających w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, Bliskim Wschodzie oraz Afryce. - Rynki wschodzące z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) charakteryzują się różnorodnością możliwości inwestycyjnych. Część z nich ma charakter strukturalny. W moim przekonaniu najlepszym sposobem na utrzymywanie i pomnażanie oszczędności naszych inwestorów jest inwestowanie w skoncentrowany portfel wysokiej jakości akcji pozwalających na znaczny łączny potencjał zwrotu, a jednocześnie, w przypadku których potencjał generowania zysków, wycena i solidny nadzór właścicielski pomagają w ochronie ich kapitału - mówi Nick Price. Od momentu powstania (11.06.2007) skumulowany wzrost funduszu wyniósł 23,9% wzrost i był wyższy o 22,5p.p. od indeksu, z którym jest porównywany (MSCI Emerging EMEA Cap 5% (N))** (stan na 30.06.2012).

*Źródło: Morningstar Workstation. Dane odzwierciedlają jedną inwestycję dokonaną na początku każdego okresu. Obejmują okres 3 lat kończący się 30 czerwca 2012 r. Dane zostały przedstawione na bazie WAN-WAN, obejmującej skutki opłat, w USD, przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Wyniki dla kategorii akcji Funduszu Fidelity Funds Emerging Market Fund A Acc w USD.
**Źródło: Morningstar Workstation. Dane odzwierciedlają jedną inwestycję dokonaną na początku każdego okresu. Obejmują okres of 11 czerwcz 2007 r i kończący się 30 czerwca 2012 r. Dane zostały przedstawione na bazie WAN-WAN, obejmującej skutki opłat, w USD, przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Wyniki dla kategorii akcji Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc w USD.

Fidelity Worldwide Investment

Udostępnij artykuł: