Filip Paszke

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Filip Paszke

Członek Rady Nadzorczej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Zarządzanie i Marketing.

W okresie 1999-2012 związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym a następnie Domem Maklerskim BZ WBK, gdzie współtworzył zespół sprzedaży instytucjonalnej.

Od 2009 roku pełnił funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK odpowiedzialnego za sprzedaż instytucjonalną, analizy oraz transakcje na rynku kapitałowym.

Od stycznia 2013 r. w Societe Generale Corporate & Investment Banking na stanowisku dyrektora ds. rynków kapitałowych akcji, gdzie był odpowiedzialny za rozwój działalności na tych rynkach, a także za relacje z klientami w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

W swojej kilkunastoletniej karierze zawodowej brał udział w ponad 70 transakcjach na polskim rynku kapitałowym.

Od 1 października 2014 roku Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nadzorujący działalność Grupy PKO BP na rynkach kapitałowych obejmującą usługi dla inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych, analizy, doradztwo transakcyjne dla przedsiębiorstw (ECM, M&A) oraz działalność na rachunek własny Domu Maklerskiego.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 ust. 1 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Udostępnij artykuł: