Finał akcji „Urlop w Unii Europejskiej? Sprawdź swoje ubezpieczenie!”

Finanse i gospodarka

W najbliższych dniach do biur podróży w Polsce trafią plakaty wydane przez TU EUROPA SA, promujące wśród turystów zasady świadomego ubezpieczania się przed wyjazdem na urlop w Unii Europejskiej. To finałowy etap akcji zainicjowanej przez EUROPĘ, której celem jest zwrócenie uwagi turystów na zakres wykupowanej polisy.

Punkt wyjścia stanowiło badanie konsumenckie postaw Polaków wobec ubezpieczenia podczas podróży turystycznych, które na zlecenie EUROPY przeprowadził Instytut Badawczy IMAS w marcu 2011 r. Jego wyniki zostały upublicznione w maju na konferencji prasowej w Warszawie.

– Badanie pozwoliło nam poznać preferencje Polaków wyjeżdżających na urlop z biurami podróży i indywidualnie. Okazało się, że ponad jedna czwarta spośród osób wybierających się za granicę nie wie, kto pokrywa koszty leczenia w krajach Unii. Nasza akcja „Urlop w Unii Europejskiej? Sprawdź swoje ubezpieczenie!” ma zwiększyć świadomość turystów w tym zakresie – mówi Krzysztof Mędrala, Wiceprezes TU EUROPA SA.

Jak pokazało badanie, ogólne warunki ubezpieczeń czyta dokładnie zaledwie 30 proc. kupujących polisy. Aż 86 proc. spośród osób, które słyszały o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, nigdy nie sprawdzało zakresu ubezpieczenia, jaki ona obejmuje. Jest on dość wąski, więc następstwem niewiedzy są sytuacje, gdy turysta posiadający kartę EKUZ doświadcza wypadku za granicą i ku zaskoczeniu musi z własnej kieszeni pokryć wysokie koszty leczenia. Analiza odpowiedzi respondentów pokazała ponadto, że w przypadku zorganizowanych wyjazdów zagranicznych dodatkowe ubezpieczenie zamierza wykupić jedynie 18 proc. osób. Przy wyjazdach indywidualnych, przygotowywanych bez udziału biur podróży, polisę wykupuje tylko niewiele ponad połowa ankietowanych. W obu tych przypadkach zakup polisy odpowiednio dopasowanej do potrzeb turysty zapewnia właściwą ochronę, gdy zachodzi konieczność leczenia.

– Niestety Polacy nie posiadają wiedzy, ile kosztuje leczenie za granicą. Dlatego są zaskoczeni, gdy przychodzi im zapłacić za zabieg medyczny i opiekę kilka tysięcy euro – dodaje Paweł Paluszyński, Prezes Biura Szkód Ubezpieczeniowych i Assistance CORIS Varsovie.

Przykładem jest sytuacja, z jaką zetknęło się Biuro CORIS: Polak, który doznał urazu we Francji trafił tam do szpitala. Co prawda EKUZ pokryła większość kosztów pobytu w placówce, ale pacjent musiał we własnym zakresie opłacić koszty wizyty w ambulatorium prywatnym (210 EUR), transport helikopterem ze stoku (1 643,40 EUR) oraz pomoc górską – tobogan (366 EUR) i transport ambulansem na leżąco (13 000 zł). Gdyby nie miał wykupionego prywatnego ubezpieczenia, musiałby sam wyłożyć ok. 22 000 zł.

Aby uniknąć takich sytuacji, warto edukować turystów. Plakaty, które w najbliższym czasie będą dystrybuowane przez EUROPĘ w biurach podróży, zawierają następujące wskazówki:

SPRAWDŹ zakres ubezpieczenia zdrowotnego oferowany w ramach karty NFZ (EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) w krajach Unii Europejskiej.

PAMIĘTAJ, że transport medyczny do Polski i ratownictwo specjalistyczne nie są refundowane z EKUZ. W wielu krajach Unii wymagana jest współpłatność za niektóre świadczenia.

ROZWAŻ zapewnienie sobie pełniejszej ochrony wykupując odpowiednie ubezpieczenie.

AKCEPTUJ takie warunki ubezpieczenia, które są odpowiednio dobrane do Twoich potrzeb.

WEŹ rachunki – jeśli mimo wszystko nie zdecydujesz się na wykupienie ubezpieczenia, a zdarzy Ci się coś nieprzewidzianego.

AKTYWNIE włącz się w edukację dotyczącą ubezpieczeń podczas podróży do Unii Europejskiej.

Akcja informacyjna „Urlop w Unii Europejskiej? Sprawdź swoje ubezpieczenie!” ma charakter cykliczny. Jej pierwsza edycja odbyła się w ub.r. Patronat objęła Polska Izba Ubezpieczeń, Polska Izba Turystyki oraz Biuro Szkód Ubezpieczeniowych i Assistance CORIS Varsovie. Wyniki badania przeprowadzonego w tym roku wskazują na potrzebę systematycznego podnoszenia świadomości turystów w zakresie ubezpieczeń, dlatego EUROPA będzie kontynuować akcję edukacyjną w 2012 r.

plakat.bialy.420x

Udostępnij artykuł: