Finał kampanii Czerwiec z bankiem spółdzielczym 2020

Bankowość spółdzielcza

We wtorek, 30 czerwca 2020 r., odbyła się zorganizowana przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych i transmitowana online okolicznościowa konferencja podsumowująca kampanię informacyjno-edukacyjną w ramach Święta Spółdzielczości Bankowej: „Czerwiec z bankiem spółdzielczym”.

Czerwiec z BS
Źródło: KZBS

We wtorek, 30 czerwca 2020 r., odbyła się zorganizowana przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych i transmitowana online okolicznościowa konferencja podsumowująca kampanię informacyjno-edukacyjną w ramach Święta Spółdzielczości Bankowej: „Czerwiec z bankiem spółdzielczym”.

#KrystynaMajerczykŻabówka: #BankiSpółdzielcze są gotowe na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, nowoczesnych usług elektronicznych, legitymują się wrażliwością społeczną, dostrzegają potrzebę wdrażania ekologicznych rozwiązań w społecznościach lokalnych # KZBS

Tegoroczna kampania była złożona z czterech bloków tematycznych:

udział banków spółdzielczych w programach pomocowych dla MŚP,

wsparcie finansowe ekologicznego biznesu i edukacja ekologiczna,

bankowanie online, w tym edukacja dla seniorów,

cyberbezpieczeństwo.

Ponad 1000 uczestników webinariów

W ramach kampanii „Czerwiec z bankiem spółdzielczym” Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zorganizował dla pracowników oraz członków i klientów banków spółdzielczych cztery tematyczne webinaria, w których wzięło udział ponad tysiąc osób.

Ponadto, systematycznie publikowano w mediach elektronicznych liczne materiały informacyjno-edukacyjne, nawiązujące do przewodnich tematów, w tym atrakcyjne wizualnie infografiki i ciekawe wypowiedzi oraz wywiady z ekspertami z poszczególnych dziedzin, a także przedstawicielami sektora bankowości spółdzielczej.

Czytaj także: Jak zdobyć pieniądze z Tarczy Antykryzysowej oraz z programów Mój prąd i Czyste Powietrze, konferencja online banków spółdzielczych 30 czerwca

‒ Społeczno-gospodarczy rozwój Polski opiera się m.in. na sprawnej pracy instytucji bankowych, w tym w dużym stopniu ‒ banków spółdzielczych. Zorganizowana przez nas przy współudziale banków zrzeszających kampania „Czerwiec z bankiem spółdzielczym” pokazała szerszej publiczności, osobom spoza naszego sektora, że spółdzielcze instytucje finansowe potrafią stanąć na wysokości zadania w każdych okolicznościach.

Są gotowe na wyzwania teraźniejszości i jutra w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego, dostarczenia nowoczesnych usług elektronicznych, legitymują się wrażliwością społeczną, w tym także dostrzegają potrzebę wdrażania ekologicznych rozwiązań w społecznościach lokalnych, ponadto – wspierają instytucje publiczne w zakresie dystrybucji funduszy w ramach m.in. PFR i NFOŚiGW.

Przy tym wszystkim – są niezmiennie otwarte na potrzeby każdego klienta, oferując mu indywidualne podejście do jego potrzeb – powiedziała Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu KZBS.

I dodała, że:

‒ Działając także na tych obszarach, które znajdują się poza zasięgiem innych instytucji finansowych, banki spółdzielcze w trakcie trwającej epidemii nieprzerwanie świadczyły usługi nie pozostawiając klientów samych sobie oraz włączały się pomoc społecznościom lokalnym, m.in. kupując sprzęty i niezbędne środki medyczne. Po raz kolejny udowodniły, że są to instytucje, na które można liczyć i że są godne zaufania! ‒ podkreśliła Krystyna Majerczyk-Żabówka.

Czytaj także: Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, 29 czerwca 2020 r.

Banki spółdzielcze odpowiedzialne społecznie

Zwieńczeniem kampanii była konferencja on line „Czerwiec z bankiem spółdzielczym” oraz udostępnienie na stronie internetowej kzbs.pl, przeznaczonej dla członków i klientów banków spółdzielczych, bezpłatnej publikacji pt. Banki spółdzielcze odpowiedzialne społecznie.

Podczas konferencji wypowiedzieli się przedstawiciele KZBS, eksperci z branży bankowej, reprezentanci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także przedstawiciele świata akademickiego. Z zapisem konferencji można zapoznać się na profilu KZBS w serwisie YouTube.com.

‒ Bardzo duże zainteresowanie akcją, liczny udział w webinariach i w konferencji, aktywność w mediach społecznościowych oraz dobre recenzje odbiorców tegorocznej edycji wydarzenia zachęcają nas do dalszej pracy i planowania podobnych wydarzeń na przyszłość.

Tak, aby „Czerwiec z bankiem spółdzielczym” przerodził się w formę odpowiedzi na zmieniające się wyzwania, wprowadzając nową jakość w dziedzinie komunikacji i budowaniu szerokich więzi społecznych, także w wydaniu cyfrowym – dodała prezes zarządu KZBS, Krystyna Majerczyk-Żabówka.

Czytaj także: Epidemia, banki i bezpieczeństwo. Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2020

O Krajowym Związku Banków Spółdzielczych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest izbą gospodarczą reprezentującą interesy polskich banków spółdzielczych. Więcej na www.kzbs.pl

Udostępnij artykuł: