Finał konkursu Avivy „To dla mnie ważne”

Finanse i gospodarka

Jury konkursu grantowego Fundacji Aviva "To dla mnie ważne" wybrało laureatów trzeciej edycji konkursu. Uczestniczyło w niej 471 inicjatyw społecznych, których celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu małych dzieci.

Jury konkursu wybrało 10 laureatów spośród 20 inicjatyw, które uzyskały największe poparcie w głosowaniu internetowym, a także przyznało 2 granty specjalne. Postanowiono o przyznaniu grantów w ramach puli 200 tys. zł. Po ogłoszeniu wyników Fundacja Aviva uzgodni szczegóły realizacji inicjatyw z wnioskodawcami, podpisze umowy i przekaże granty.

„Starałam się wesprzeć swoim głosem te inicjatywy, które mają najmniejsze szanse, a jednocześnie czułam, że są koniecznie potrzebne. Będę obserwować, co dalej będzie się z nimi działo” – mówi Małgorzata Kożuchowska, która po raz pierwszy uczestniczyła w pracach jury konkursu.

„W poprzednich dwóch edycjach sfinansowaliśmy już 15 inicjatyw z różnych regionów, przekazując na ich rzecz 335 tys. zł” – podaje Elżbieta Wójcik, prezes Fundacji Aviva. „Jako pierwsza fundacja korporacyjna w Polsce daliśmy też możliwość bezpośredniego wspierania inicjatyw poprzez crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe” – dodaje.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: