Finał konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” 2019 za nami. Poznaj zwycięzców

Wydarzenia

Po raz 17 rozstrzygnięto konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

Urząd Skarbowy Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Po raz 17 rozstrzygnięto konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

Po raz 17 rozstrzygnięto konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy organizowany przez @BCCorg przy współudziale @MF_GOV_PL

W  tegorocznej edycji tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy” otrzymało 65 urzędów. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim 10, śląskim 9 oraz zachodniopomorskim 6.– Konkurs, który organizujemy od 17 lat zyskał już wymiar europejski, międzynarodowy – powiedział Marek Goliszewski prezes Business Centre Club i odczytał list przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Luca Jahiera do laureatów.

Lista laureatów konkursu USPP - 2019

– Korelacja administracji skarbowej i biznesu musi się opierać na wzajemnym zaufaniu, na wypracowaniu metod współpracy, które będą korzystne dla obu stron. Nagroda „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest niezwykle ważna, ponieważ jest transparentna. Jest nadawana przez przedsiębiorców – naszych szczególnych partnerów, którzy pomagają nam w usprawnianiu administracji skarbowej – powiedział w trakcie uroczystości w BCC Piotr Walczak – wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej. – Celem KAS jest wspólny sukces – administracji skarbowej i wszystkich legalnie działających przedsiębiorców. Aby go osiągnąć, będziemy dążyć do ciągłej poprawy jakości obsługi podatników i kontynuować budowę partnerskich relacji z biznesem. Relacji opartych na zaufaniu i wsparciu w wykonywaniu obowiązków podatkowych. Deklarujemy otwartość i pomoc dla uczciwych firm oraz nieustanne dążenie do podnoszenia poziomu ochrony zasad konkurencji i wolności gospodarczej – dodał.

Przedsiębiorcy wskazywali na elementy, które powinny być zmienione

Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym.  Ocenie przedsiębiorców podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Przedsiębiorcy wskazywali również na elementy, które powinny być zmienione:Zwiększenie liczby osób obsługujących bezpośrednio interesantówWydłużenie czasu pracy urzędów (m.in. do godziny 20-ej raz w tygodniu i zorganizowanie jednej pracującej soboty w miesiącu)Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach przez profil zaufanyRozsyłanie informacji o szkoleniach dla przedsiębiorców przez sms i e-mailUlepszenie obsługi telefonicznej / podawanie telefonu komórkowego aby można było łatwo oddzwonićZamieszczenia na stronie internetowej urzędu instrukcji postępowania dla najczęściej pojawiających się problemówZamieszczenie na stronie internetowej urzędów kontaktów do konkretnych osób obsługujących interesantówZwiększenie ilości bezpłatnych miejsc parkingowychPolepszenie warunków lokalowych: winda, bankomat, kseroZorganizowanie na terenie urzędu kącika zabaw dla dzieciPrzedsiębiorcy byli pytani również o ich uwagi dotyczące reformy Krajowej Administracji Skarbowej. W większości przypadków uznali oni reformę za potrzebną, wskazywali jednak na takie mankamenty jak nałożenie na przedsiębiorców dodatkowych obowiązków, wzrost czasochłonności wypełniania dokumentów, czy trudności z łatwym dodzwonieniem się do urzędu.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymały tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2019”. Prawo do jego używania przysługuje przez rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.

Inicjatywa zorganizowania USPP powstała 17 lat temu. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 roku pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Business Centre Club.
Udostępnij artykuł: