Finał XIII edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Finanse i gospodarka

W tym roku, trzynasty raz odbył się uroczysty finał konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Celem konkursu, jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi podatnika oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

W tym roku, trzynasty raz odbył się uroczysty finał konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Celem konkursu, jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi podatnika oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

W tegorocznej edycji tytuł "Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy" otrzymało 65 urzędów wskazanych przez przedsiębiorców. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim (15), zachodniopomorskim (6) oraz kujawsko-pomorskim i śląskim (po 5).

Podobnie jak w latach ubiegłych, urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. W sumie wpłynęło 23 tysiące wypełnionych ankiet.

Tak jak w poprzednich edycjach, przedsiębiorcy wskazywali na profesjonalizm oraz pozytywne nastawienie urzędników do podatnika. Sugerowali m.in. zwiększenie liczby dni w tygodniu z wydłużonym czasem pracy urzędów, rozszerzanie zakresu przyjmowanych dokumentów drogą elektroniczną, prowadzenie cyklicznych szkoleń dotyczących przepisów podatkowych, wprowadzenie strojów służbowych dla pracowników urzędów skarbowych, a także rozszerzenie działalności urzędów o doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymują tytuł "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy - 2015". Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, czyli do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu. Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała 13 lat temu, a porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. między Ministerstwem Finansów i Business Centre Club.

150629.zwyciskie.us.2015

Krzysztof Ostrowski

 

Udostępnij artykuł:

Finał XIII edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Finanse i gospodarka

W tym roku, trzynasty raz odbył się uroczysty finał konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Celem konkursu, jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi podatnika oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

W tym roku, trzynasty raz odbył się uroczysty finał konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Celem konkursu, jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi podatnika oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

W tegorocznej edycji tytuł "Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy" otrzymało 65 urzędów wskazanych przez przedsiębiorców. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim (15), zachodniopomorskim (6) oraz kujawsko-pomorskim i śląskim (po 5).

Podobnie jak w latach ubiegłych, urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. W sumie wpłynęło 23 tysiące wypełnionych ankiet.

Tak jak w poprzednich edycjach, przedsiębiorcy wskazywali na profesjonalizm oraz pozytywne nastawienie urzędników do podatnika. Sugerowali m.in. zwiększenie liczby dni w tygodniu z wydłużonym czasem pracy urzędów, rozszerzanie zakresu przyjmowanych dokumentów drogą elektroniczną, prowadzenie cyklicznych szkoleń dotyczących przepisów podatkowych, wprowadzenie strojów służbowych dla pracowników urzędów skarbowych, a także rozszerzenie działalności urzędów o doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymują tytuł "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy - 2015". Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, czyli do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu. Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała 13 lat temu, a porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. między Ministerstwem Finansów i Business Centre Club.

150629.zwyciskie.us.2015

Krzysztof Ostrowski

 

Udostępnij artykuł:

Finał XIII edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Finanse i gospodarka

W tym roku, trzynasty raz odbył się uroczysty finał konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Celem konkursu, jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi podatnika oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

W tym roku, trzynasty raz odbył się uroczysty finał konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Celem konkursu, jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi podatnika oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

W tegorocznej edycji tytuł "Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy" otrzymało 65 urzędów wskazanych przez przedsiębiorców. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim (15), zachodniopomorskim (6) oraz kujawsko-pomorskim i śląskim (po 5).

Podobnie jak w latach ubiegłych, urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. W sumie wpłynęło 23 tysiące wypełnionych ankiet.

Tak jak w poprzednich edycjach, przedsiębiorcy wskazywali na profesjonalizm oraz pozytywne nastawienie urzędników do podatnika. Sugerowali m.in. zwiększenie liczby dni w tygodniu z wydłużonym czasem pracy urzędów, rozszerzanie zakresu przyjmowanych dokumentów drogą elektroniczną, prowadzenie cyklicznych szkoleń dotyczących przepisów podatkowych, wprowadzenie strojów służbowych dla pracowników urzędów skarbowych, a także rozszerzenie działalności urzędów o doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymują tytuł "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy - 2015". Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, czyli do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu. Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała 13 lat temu, a porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. między Ministerstwem Finansów i Business Centre Club.

150629.zwyciskie.us.2015

Krzysztof Ostrowski

Udostępnij artykuł: