Finanse banków spółdzielczych w analizie UKNF: Portfele zrzeszeń

NBS 2013/10

Wynik netto banków spółdzielczych zmniejszył się o 28,1 proc. (do 395,6 mln zł) i był to już drugi kwartał spadku - podała Komisja Nadzoru Finansowego w analizie sektora za I półrocze 2013 r.

Wynik netto banków spółdzielczych zmniejszył się o 28,1 proc. (do 395,6 mln zł) i był to już drugi kwartał spadku - podała Komisja Nadzoru Finansowego w analizie sektora za I półrocze 2013 r.

Pięć banków poniosło stratę w łącznej kwocie 4,3 mln zł, a wynik netto banków zrzeszających spadł o 38 proc. do 18,2 mln zł. Wskaźnik kosztów operacyjnych C/I przekroczył 80 proc. w 141 bankach. Zdaniem KNF wysokie koszty przy niskiej marży ograniczają ich bezpieczną przestrzeń działania. Spadek efektywności odnotowano pod względem marży, ROA i ROE netto i wskaźnika kosztów operacyjnych C/I. Sytuacja w gospodarce nie sprzyja bankom (niska inflacja, niskie stopy procentowe, ograniczanie konsumpcji), jednak – w ocenie nadzoru – przyczyną bezpośrednią dużego spadku wyników jest niewłaściwe zarządzanie bilansem zrzeszeń.

Kosztowne nadwyżki

Dane KNF wskazują na wciąż postępujące rozwarstwienie wewnątrz sektora, najszybciej rozwija się grupa banków o aktywach powyżej 200 mln zł. Niezbędna jest wnikliwa analiza potrzeb kredytowych rynku, by wskazać kierunki specjalizacji banków oraz orientacyjną wielkość aktywów możliwą do zaangażowania na danym terenie. Warunkiem wstępnym takiej specjalizacji jest wspólna polityka banków wewnątrz zrzeszenia w zakresie płynności, która wyeliminuje zbędne i kosztowne nadwyżki środków.

Ekspansja dużych banków zdaje się wskazywać na wyczerpywanie się rynku kredytowego w ich tradycyjnych środowiskach. Wydaje się, że jak do tej pory banki zdobywają przede wszystkim rynek depozytowy, zwłaszcza w dużych środowiskach miejskich, niemniej, żeby ekspansja ta była opłacalna, powinny również wejść na rynek kredytowy.

UDZIAŁY opłacone przypadające na jednego członka banku – osobę fizyczną wyniosły przeciętnie 622 zł; w bankach o aktywach mniejszych niż 50 mln zł jest to 406 zł, w bankach o aktywach większych lub równych 200 mln zł to kwota 1050 zł.

Wysokie oprocentowanie depozytów terminowych osób prywatnych, jakie BS-y oferowały w 2012 r., według KNF można tłumaczyć co najmniej dwiema przyczynami: w przypadku dużych banków, które zdecydowały się wejść na rynki dużych ośrodków miejskich, być może chodziło o zaistnienie w świadomości klientów, a następnie wejście na rynek kredytów; w przypadku mniejszych banków mogła to być obawa przed konkurencją ze strony dużych BS-ów.

Depozyty, czyli problem płynności

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: