Finanse firmy: Sprawozdanie finansowe a błędy w nim stwierdzone

NBS 2017/04

Każdemu prowadzącemu działalność gospodarczą może się zdarzyć, że popełni błędy w sprawozdaniu finansowym. Podpowiadamy, co – zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSR – powinien zrobić, jeśli odkryje to po dniu bilansowym.

Małgorzata Białas-Szymańska

Jeżeli sytuacja dotyczy sprawozdania już zatwierdzonego, a księgi rachunkowe roku, którego dotyczy, są zamknięte, to niedopuszczalne jest dokonywanie tak w nim, jak i w księgach jakichkolwiek zmian. Zgodnie z art. 54. ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – jeżeli jednostka zidentyfikuje zdarzenia dotyczące zatwierdzonego sprawozdania finansowego, to zobowiązana jest ująć je w księgach rachunkowych roku bieżącego. Natomiast w sytuacji, gdy istotne zdarzenia z punktu widzenia poprawności sprawozdania finansowego trafią do podmiotu po jego sporządzeniu, ale przed zatwierdzeniem, to wówczas jest on zobowiązany – zgodnie z art. 54 ustawy o rachunkowości – do wprowadzenia tej zmiany do sprawozdania z jednoczesnym ich ujęciem w księgach rachunkowych roku obrotowego, za który sporządzono to sprawozdanie „z wadami”.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI