Finanse lokalne: Między populizmem a wizjonerstwem

NBS 2017/11

Ekonomiczna edukacja społeczeństwa przekłada się nie tylko na trafność decyzji finansowych podejmowanych w gospodarstwach domowych czy kondycję rodzinnych firm. Również i efektywność gospodarowania finansami samorządów uzależniona jest w znacznej mierze od świadomości mieszkańców małych ojczyzn w zakresie ekonomii i finansów. Sprzężenie to działa i w drugą stronę: aktywne uczestnictwo członków lokalnych społeczności w kreowaniu polityki gospodarczej samorządu przekłada się wprost na jakość społeczeństwa obywatelskiego i poziom wiedzy finansowej przeciętnego Kowalskiego.

Karol Materna

Korelacje pomiędzy poziomem edukacji ekonomicznej Pola­ków a zarządzaniem samorzą­dowymi finansami stanowiły jeden z istotniejszych wątków trzynastej już edycji Forum Samorządowego. Wydarzenie, którego hasło przewod­nie w tym roku brzmiało: „Ryzyko – efektywność – inwestycje w sektorze finansów publicznych” zorganizowane zostało przez Uniwersytet Szczeciń­ski wspólnie z Urzędem Marszał­kowskim Województwa Zachodnio­pomorskiego, a w gronie patronów honorowych konferencji znalazło się Ministerstwo Finansów, Związek Banków Polskich oraz Komitet Nauki o Finansach PAN.

Forum stanowi znakomitą płasz­czyznę wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki, samorzą­dowcami i praktykami gospodarczymi – podkreślił w wystąpieniu inaugura­cyjnym prof. Edward Włodarczyk, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: