Finanse na rozwój miast

Samorząd

850 mln euro to kwota, którą w latach 2014 - 2020 ma szansę otrzymać Polska z funduszy europejskich na rozwój miast. Czy tak się jednak stanie nie ma pewności. Problemem jest ustalenie kto odpowiada za politykę miejską.

850 mln euro to kwota, którą w latach 2014 - 2020 ma szansę otrzymać Polska z funduszy europejskich na rozwój miast. Czy tak się jednak stanie nie ma pewności. Problemem jest ustalenie kto odpowiada za politykę miejską.

Wdrożenie strategii rozwoju miast w Polsce dopiero wystartowało. W 2011 roku rząd przyjął koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, który obejmuje podział na 18 miast o znaczeniu reginalnym i 120 miast o znaczeniu lokalnym.

Dokument ów jest póki co jedynie wizją rozwoju kraju. Skonkretyzować go mają dodatkowe dokumenty, jak np. krajowa polityka miejska przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Póki co rząd musi rozstrzygnąć kwestię kto ma za politykę miejską i przestrzenną odpowiadać. Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 roku za szeroko pojętą gospodarkę przestrzenną odpowiada minister transportu i budownictwa. Z drugiej strony istnieje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku, która odpowiedzialnością za przygotowanie zagospodarowania przestrzennego kraju obciąża ministra rozwoju reginalnego.

Spór ma rozstrzygnąć Sejm, do którego skierowany został projekt nowelizacji ustawy o działaniach administracji rządowej.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: