Finanse osobiste w czasie pandemii: ostrożnie wydajemy i więcej oszczędzamy

Finanse osobiste / Raporty

Polacy są zdyscyplinowani i konsekwentnie pilnują swoich finansów – 7 na 10 osób regularnie śledzi swoje przychody i wydatki oraz świadomie wydaje pieniądze. Ponadto rozsądnie pożyczają i starają się regularnie odkładać pieniądze – wynika z badania Think Forward Initiative przeprowadzonego przez Grupę ING i partnerów projektu.

ING Raport z badania marzec 2021
Źródło: ING Bank Śląski

Polacy są zdyscyplinowani i konsekwentnie pilnują swoich finansów – 7 na 10 osób regularnie śledzi swoje przychody i wydatki oraz świadomie wydaje pieniądze. Ponadto rozsądnie pożyczają i starają się regularnie odkładać pieniądze – wynika z badania Think Forward Initiative przeprowadzonego przez Grupę ING i partnerów projektu.

Polacy odczuwają wpływ pandemii na stan swoich finansów i co drugi badany (49,1%) deklaruje, że z powodu COVID-19 bardziej zwraca uwagę na swoje wydatki.

Jednak ponad połowa ocenia, że dobrze radzi sobie w sferze finansów – 54,1% badanych udaje się utrzymać domowy budżet w założonych granicach, a 51,5% ma poczucie niezależności w podejmowaniu decyzji finansowych.

65,5% badanych jest zdania, że wiedza finansowa powinna być nauczana w szkole

Ponadto duża grupa osób w wyniku pandemii stara się zaoszczędzić więcej pieniędzy (40,4%), aby mieć lepsze wsparcie finansowe w przyszłości oraz regularnie odkłada pieniądze (38,5%).

Czytaj także: Pożyczkobiorca w czasie pandemii, kto najczęściej wnioskuje o pożyczkę

Przychody i wydatki pod kontrolą

Aby utrzymać bądź poprawić swoją kondycję finansową, poza oszczędzaniem, Polacy regularnie monitorują swoje przychody i wydatki (69,9%) oraz kontrolują i zmniejszają swoje wydatki (54,3%).

Zdecydowana grupa badanych (67,6%) stawia na świadome dokonywanie zakupów i wydawanie pieniędzy oraz zwraca uwagę na różne dostępne opcje wyboru produktów.

Polacy również sporadycznie pozwalają sobie na nadmierne wydatki lub impulsywne zakupy – 68,4% deklaruje, że nie zdarza się to często, a 17,5% nigdy nie robi nieprzemyślanych zakupów. Istotnym elementem dla dobrej kondycji finansowej jest w ocenie badanych (38,5%) ustalanie celów i długoterminowe planowanie finansowe.

Czytaj także: Jak uniknąć pułapek związanych z upadłością konsumencką?

Długi spłacane, kredyt tylko na niezbędne sprawy  

Kontrola i zmniejszanie zadłużenia to również jeden z podstawowych elementów utrzymania bądź poprawy sytuacji finansowej – tak ocenia to 54,3% badanych.

Polacy regularnie monitorują swoje przychody i wydatki (69,9%) oraz kontrolują i zmniejszają swoje wydatki (54,3%)

Większość Polaków (62,8%) potwierdza, że trwająca pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie i raczej nie wpłynie w przyszłości na zmianę ich sytuacji związanej z zadłużeniem. Co trzeci badany jest też spokojny w kwestii swojego poziomu zadłużenia oraz zdolności do jego spłaty.

Aktualna sytuacja gospodarcza sprawia, że Polacy podchodzą z większą ostrożnością do zaciągania nowych zobowiązań finansowych – deklaruje to grupa blisko 40% badanych. Decydują się na zaciągnięcie kredytu tylko na niezbędne rzeczy (36,6%) i pożyczają raczej małe, łatwe do spłacenia kwoty.

Świadomość konieczności edukacji finansowej rośnie

Dobra kondycja finansowa i rozważne zarządzanie budżetem może być trudne do osiągnięcia bez odpowiedniej świadomości finansowej. Wśród Polaków na znaczeniu zyskuje edukacja w tym zakresie. 65,5% badanych jest zdania, że wiedza finansowa powinna być nauczana w szkole.

Polacy podchodzą z większą ostrożnością do zaciągania nowych zobowiązań finansowych – deklaruje to grupa blisko 40% badanych

Wskazują oni również na poszerzanie wiedzy o finansach i poszukiwanie informacji na ten temat w Internecie (23,1%), a także rozmowy o finansach z rodziną, krewnymi i przyjaciółmi (25,6%).


Badanie ilościowe, CAWI, przeprowadzone w ramach inicjatywy TFI przez IPSOS, na próbie 1010 Polaków, zrealizowane lutym/marcu 2021.

Szczegółowy raport z wynikami badania dostępny jest tutaj.

Udostępnij artykuł: