Finanse publiczne: Finanse publiczne – strategia i taktyka

KF 2014.01-03 (styczeń - marzec 2014)

Pojęcia strategii i taktyki wywodzą się ze sztuki wojennej. Taktyka to umiejętność doraźnego reagowania na polu walki: gdzie przerzucić własne siły w odpowiedzi na ruch wroga? Jak wciągnąć go w zasadzkę? Jak przeformować szyk bojowy podczas trwającej bitwy? Strategia natomiast to działania, które wykraczają poza doraźną zręczność na polu walki i wymagają dalekosiężnego wizjonerstwa: jakie są zasadnicze cele wojny, do której przystępujemy? W jakim czasie i jakim kosztem możemy je osiągnąć? Jak powinny przebiegać najważniejsze kampanie?

Dariusz Filar

Pojęcia strategii i taktyki od dawna przeniknęły ze sfery wojskowości na obszar życia gospodarczego: firmy wyznaczają sobie strategiczne cele i na bieżąco prowadzą taktyczne gry z konkurencją. Podejścia strategicznego i taktycznego można się także dopatrzeć w zarządzaniu finansami publicznymi.

2009-2013 – pięciolecie polskich manewrów taktycznych

Globalny kryzys finansowy, który wybuchł i rozwinął się w latach 2007-2008, a w roku 2009 pociągnął za sobą głęboką recesję w krajach strefy euro, nie mógł pozostać bez wpływu na gospodarkę Polski. Nie przydarzył nam się wprawdzie ani jeden kwartał, w którym stopa wzrostu gospodarczego byłaby niższa od zera, ale spowolnienie w przyrostach PKB uwidoczniło się wyraźnie – ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: