Finanse sektora w analizie KNF: Portfele zrzeszeń w analizie Komisji Nadzoru Finansowego

NBS 2009/05

W 2008 r. wynik finansowy netto banków spółdzielczych był o 232,1 mln zł (o 34,0 proc.) wyższy niż w 2007 r. Koszty działania pochłonęły 61,3 proc. wyniku działalności bankowej, a koszty operacyjne 66,2 proc., tj. o 10,7 pkt proc. więcej niż w całym sektorze - wynika z analizy KNF.

Spośród 579 banków spółdzielczych prowadzących działalność 82 BS-y w grudniu 2008 r. nie posiadały funduszy własnych w wysokości co najmniej 1 mln euro. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji był znaczny wzrost kursu euro. Postępowaniem naprawczym objętych było 14 banków, jednak tylko jeden z nich (zadłużony na kwotę 5,6 mln zł), korzystał z pożyczki z funduszu pomocowego BFG. Pożyczki BFG z funduszu restrukturyzacji miały w swoich portfelach 44 banki (o 13 mniej niż na koniec 2007 r.), z tego: 30 zaciągnęło je na rekompensatę kosztów połączeń i przedsięwzięcia modernizacyjne, 4 na zakup akcji banku zrzeszającego oraz 10 na oba wymienione cele. Saldo zobowiązań banków wobec BFG na 31 grudnia 2008 r. wyniosło 85,5 mln zł (o 4,9 mln zł więcej niż w końcu 2007 r.).

[...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: