Finanse zrzeszeń w ocenie UKNF: Twarde dane, bazylejskie wyzwania

NBS 2012/09

Z Dariuszem Twardowskim, dyrektorem Departamentu Bankowości Spółdzielczej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego rozmawia Grzegorz Krekora

Jak UKNF ocenia wyniki sektora banków spółdzielczych w I półroczu 2012 r.? Jakie tendencje odzwierciedlają te wyniki w odniesieniu do potrzeb akumulacji kapitału, zarządzania ryzykiem i konkurencyjności zrzeszeń?

Zacznę może od akumulacji kapitału, która jest w ocenie nadzoru najważniejszą potrzebą banków spółdzielczych. Struktura wyniku działalności bankowej oraz podział zysku netto za 2011 r. i za lata poprzednie pozwalają sądzić, że spółdzielcy, a przynajmniej ich część, podzielają to przekonanie. W 2012 r. banki spółdzielcze przeznaczyły 95,2 proc. zysku netto na wzrost funduszy własnych. Podobna sytuacja występowała w latach wcześniejszych, przy czym do 2007 r. było to spowodowane – zwłaszcza w przypadku najmniejszych banków – potrzebą spełnienia minimum kapitałowego

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: