Finansów najlepiej uczy… rodzina. Wiedza szkolna mniej przydatna w życiu codziennym?

Edukacja

Ponad 80 proc. Polaków uważa, że edukacja na tematy ekonomiczne jest ważna. Osoby, które z tymi kwestiami były zaznajamiane już w domu rodzinnym, mają znacznie większą świadomość finansową – wynika z testu wiedzy finansowej przeprowadzonego dla platformy Kapitalni.org przez firmę Maison&Partners. Wiedza przekazywana przez rodziców częściej pomaga podejmować trafne decyzje ekonomiczne niż ta zdobyta w szkole.

Skarbonka na tle klasy w szkole
Fot. stock.adobe.com/tiero

Ponad 80 proc. Polaków uważa, że edukacja na tematy ekonomiczne jest ważna. Osoby, które z tymi kwestiami były zaznajamiane już w domu rodzinnym, mają znacznie większą świadomość finansową – wynika z testu wiedzy finansowej przeprowadzonego dla platformy Kapitalni.org przez firmę Maison&Partners. Wiedza przekazywana przez rodziców częściej pomaga podejmować trafne decyzje ekonomiczne niż ta zdobyta w szkole.

Ponad 80 proc. Polaków uważa, że #edukacja na tematy ekonomiczne jest ważna. Osoby, które z tymi kwestiami były zaznajamiane już w domu rodzinnym, mają znacznie większą świadomość finansową #szkoła

Już po raz trzeci platforma edukacyjna Kapitalni.org przeprowadziła test w ramach badania „Wiedza finansowa Polaków”. Ankietowani udzielali odpowiedzi na pytania z życia codziennego o różnym poziomie trudności. Wśród nich były m.in. zagadnienia dotyczące standardowych zakupów, upadłości konsumenckiej czy kredytów hipotecznych.

Nawyki finansowe wynosimy z domu

Jedne z najwyższych wyników w teście uzyskały osoby, które w dzieciństwie były zachęcane przez rodziców do oszczędzania. 34 proc. badanych określiło, że takie zachowania miały miejsce regularnie w ich domach, natomiast prawie u połowy występowały od czasu do czasu. Najniższy wynik – średnio 12,12 pkt. na 27 możliwych do uzyskania – otrzymali ci, którzy w dzieciństwie do oszczędzania nie byli zachęcani w ogóle.
Czy rodzice zachęcali Pana/ią do oszczędzania od najmłodszych lat?

*średnia ilość punktów zdobytych przez daną grupę na 27 możliwych do uzyskania w teście

54 proc. ogółu ankietowanych zadeklarowało, że rodzice rozmawiali z nimi na tematy związane z ekonomią i finansami, a co dziesiąta osoba odbywała takie dyskusje regularnie. Co ciekawe osoby, które od najmłodszych lat uczyły się rozsądnego gospodarowania budżetem, są teraz w grupie najlepiej zarabiających. Prawie 40 proc. badanych z pensją powyżej 5 000 zł  wyniosła taki nawyk z domu.– Jak wynika z badania, nawet okazjonalne działania podejmowane przez rodziców przyczyniają się do lepszego przygotowania finansowego dzieci do dorosłego życia. Co trzecia osoba uważa, że to właśnie na rodzicach spoczywa obowiązek edukacji finansowej. Niestety, ponad czterech na dziesięciu ankietowanych przyznało, że rozmowy na takie tematy w ich rodzinnym domu w ogóle nie miały miejsca – podkreśla Agnieszka Szczepanik, dyrektor departamentu edukacji w Wonga Polska, która odpowiada za rozwój platformy edukacyjnej Kapitalni.org. – Potwierdza to, że edukacja finansowa nadal jest obszarem, nad którym musimy intensywnie pracować jako społeczeństwo – dodaje.Czytaj także: Jak Polacy zdali test wiedzy finansowej? Ponad połowa nie wie, że przez inflację pieniądze tracą na wartości >>>

Szkoła uczy mniej niż rodzina

Czy program szkolny uzupełniony o zajęcia nawiązujące do tematyki finansowej przynosi oczekiwane efekty? Jak się okazuje – niekoniecznie. Wyniki, jakie uzyskały osoby uczestniczące w tego typu lekcjach w gimnazjum albo w szkole średniej (31 proc.) są prawie identyczne z wynikami tych, którzy nie brali w nich w ogóle udziału (43 proc.).Prawie 70 proc. z uczestników testu nigdy nie zapisało się na żadne dodatkowe szkolenie czy kurs na tematy ekonomiczne lub gospodarcze – ich średni wynik to niespełna 14 pkt. Tylko 16 proc. badanych podnosiło swoją wiedzę w ten sposób, a prawie tyle samo nie pamięta, czy uczestniczyło w jakichkolwiek. Analogicznie te osoby uzyskały średnio 15 i 8 pkt. Dodatkowe kursy poprawiają więc stan wiedzy i wykorzystanie jej w codziennych sytuacjach, jednak są mało popularne wśród społeczeństwa.Czytaj także: Im częściej korzystamy z produktów finansowych, tym większy mamy poziom wiedzy o finansach >>>– Edukacja finansowa w szkole lub jej brak nie ma wpływu na poziom wiedzy z tego zakresu oraz na jej wykorzystanie w dorosłym życiu. Widać natomiast, że osoby korzystające z dodatkowych kursów oraz zaznajamiane z gospodarowaniem budżetem już w domu rodzinnym, uzyskują najlepsze wyniki w teście. Mają więc największą wiedzę finansową –  stwierdza Agnieszka Szczepanik.

Edukacja bardzo istotna

Aż 81 proc. badanych deklaruje, że edukacja społeczeństwa na tematy ekonomiczne i finansowe jest istotna lub raczej istotna. Osoby, które zdają sobie z tego sprawę, uzyskały najwyższe wyniki w teście - średnio 16,35 pkt. Na przeciwnym biegunie są sceptycy z rezultatem na poziomie zaledwie 9,68 pkt.
Na ile ważna jest Pana/i zdaniem edukacja społeczeństwa na tematy związane z ekonomią i finansami?

*średnia ilość punktów zdobytych przez daną grupę na 27 możliwych do uzyskania w teście

Prawie sześciu na dziesięciu badanych uważa, że większa wiedza finansowa byłaby im potrzebna – średnia liczba punktów, jaką uzyskali, to ponad 14. To więcej, niż wynik, który osiągnęli ludzie usatysfakcjonowani ze swojego poziomu wiedzy. Co piąty badany nie potrafi zająć żadnego stanowiska w tej kwestii – zdobyli oni także najmniejszą ilość punktów, bo tylko 8 na 27 możliwych.– Osoby niezaangażowane na tyle, że nie potrafią ocenić, czy potrzebują większej wiedzy i czy edukacja społeczeństwa jest istotna, uzyskują najniższe wyniki w teście. Co ciekawe, potrzebę posiadania szerszej wiedzy finansowej deklarują ci, którzy najwięcej zarabiają oraz mają wyższe wykształcenie. Są także bardziej świadomi, co widać w lepszych wynikach badania – podkreśla Agnieszka Szczepanik. – Jak pokazują nasze coroczne badania, edukacja społeczeństwa w omawianej tematyce jest nadal ważna. Jako firma z branży finansów, od lat wspieramy ją poprzez platformę Kapitalni.org. W tym roku uruchomiliśmy także pierwszą w Polsce onlinową grę edukacyjną – Pre.Kapitalni – poruszającą w ciekawy sposób kwestie finansowe, z którymi każdy z nas styka się na co dzień – dodaje.
Źródło: Kapitalni.org
Udostępnij artykuł: