Finansowanie MŚP: Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Portfelowe gwarancje mikrokredytów

NBS 2009/07-08

Finansowanie mikroprzedsiębiorstw to kolejny obszar działalności bankowej wspierany w ramach komponentu "Instrumenty Finansowe dla MŚP" Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP). Budowane przez banki portfele mikrokredytów będą gwarantowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Magdalena Małachowska

Banki mogą skorzystać z tej formy wsparcia w ramach Instru­mentu SMEG – Systemu poręczeń dla MŚP (SME Guarantee Facility) dostępnego w komponencie „Instrumenty Finansowe dla MŚP” Programu CIP. Mechanizmy pozwalające na aktywniejsze fnansowanie mikroprzedsiębiorstw, także tych dopiero rozpoczy­nających działalność, zawiera opcja „Gwarancje mikrokredytów”.

Głównym celem opcji „Gwarancje mikrokredytów” jest za­chęcenie i wsparcie banków w fnansowaniu mikroprzedsiębior-ców mikrokredytami (czyli kredytami w kwotach maksymalnie do 25 000 EUR). Aby ułatwić bankom bezpieczniejsze fnansowanie tego typu frm, Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), działając w imieniu Komisji Europejskiej, udostępnia instytucjom fnanso-wym gwarancje dla budowanych przez nie portfeli mikrokredytów. Gwarancje te mają zabezpieczyć część ryzyka ponoszonego przez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: