Finansowanie przez banki projektów szkodliwych dla środowiska a ryzyko reputacyjne

ESG / Polecamy / Raporty

Pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadzili badanie (ankieta, 1000 osób), którego celem była ocena na ile zaangażowanie banku w ochronę środowiska wpływa na decyzję klienta o wyborze jego oferty.

ESG
Fot. stock.adobe.com / Elnur

Pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadzili badanie (ankieta, 1000 osób), którego celem była ocena na ile zaangażowanie banku w ochronę środowiska wpływa na decyzję klienta o wyborze jego oferty.

-Zmiany klimatu coraz mocniej wpływają na nasze życie. Jednocześnie modyfikacjom ulegają nasze preferencje decyzyjne względem produktów i usług oferowanych przez banki - piszą autorzy badania.

Polska jest krajem, który opiera swoją gospodarkę na węglu kamiennym. Niektóre banki w Polsce angażują się w finansowanie przedsiębiorstw wysokoemisyjnych, które w dużym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu.

Klienci są coraz bardziej wrażliwi na czynniki środowiskowe w swoich decyzjach finansowych, co wymusza na bankach zwiększanie zaangażowania w przyjazne środowiskowo projekty i przedsiębiorstwa

Podmioty gospodarcze z sektorów wysoko emisyjnych w coraz większym zakresie ponoszą koszty transformacji klimatycznej (np. koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla), co naraża je na utratę rentowności. Banki, które udzieliły finansowanie takim podmiotom mogą ponieść straty kredytowe.

W związku z finansowaniem projektów i przedsiębiorstw wysokoemisyjnych, banki muszą się również liczyć z ryzykiem utraty reputacji. Klienci są coraz bardziej wrażliwi na czynniki środowiskowe w swoich decyzjach finansowych, co wymusza na bankach zwiększanie zaangażowania w przyjazne środowiskowo projekty i przedsiębiorstwa - zauważają badacze z SGH.

Cena czy środowisko?

Pytanie zadane w ankiecie: Oceń w jakim stopniu (w skali od 1 - w ogóle nie zwracam uwagi, do 8 - zwracam bardzo uwagę), przy wyborze produktów i usług bankowych (np. rachunku bankowego, depozytu lub kredytu), zwraca Pani/Pan uwagę na zaangażowanie banku w ochronę środowiska (np. skalę finansowania projektów sprzyjających środowisku)?

Co wiemy o zmianach klimatu?

- 74% badanych wie, że przyczyną globalnego ocieplenia jest działalność człowieka;

- 79% badanych wie, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym;

- 44% badanych wie, że w ciągu 30 lat poziom mórz może wzrosnąć o 30 cm.

Czynniki środowiskowe mają niemałe znaczenie

Warunki cenowe (tj. koszty i oprocentowanie) ciągle mają dominujące znaczenie przy wyborze produktów i usług bankowych. W skali od 1 do 8 znaczenie warunków cenowych respondenci oceniają średnio na 6,3.

Zaskakująca wydaje się wysoka ocena czynników środowiskowych przy wyborze produktu i usługi bankowej. Znaczenie zaangażowania banku w ochronę środowiska w skali od 1 do 8 jest oceniane przez respondentów na 4,8.

Uzasadnia to konieczność zaangażowania banków w ochronę środowiska (np. w finansowaniu inwestycji i w bieżącym funkcjonowaniu).

Źródło: SGH

Wiek klienta a czynniki środowiskowe

Wrażliwość na czynniki środowiskowe jest największa w grupie wiekowej 25-64 lata. Jest to grupa wiekowa klientów aktywnych zawodowo, którzy gromadzą majątek i są cennymi klientami dla banku.

W związku z tym każda kampania marketingowa podkreślająca zaangażowanie banku w projekty przyjazne środowisku powinna być szczególnie kierowana do osób w tym przedziale wiekowym.

Źródło: SGH

Dodatkowe informacje o zachowaniach i wiedzy respondentów w zakresie zmian klimatu są przedstawione na filmie z podsumowaniem wyników badania. Link do filmu: https://youtu.be/l8ubseCT4Iw

Autorzy badania:

Dr Łukasz Kurowski, Adiunkt SGH - Kierownik badania, Katedra Systemu Finansowego e-mail: lkurow@sgh.waw.pl
Dr Łukasz Kurowski, Adiunkt SGH - Kierownik badania, Katedra Systemu Finansowego, e-mail: lkurow@sgh.waw.pl. Źródło: SGH

Dr hab. Joanna Rutecka-Góra, Profesor SGH, Instytut Statystyki i Demografii.
Dr hab. Joanna Rutecka-Góra, Profesor SGH, Instytut Statystyki i Demografii. Źródło: SGH
Dr hab. Paweł Smaga Adiunkt SGH Katedra Systemu Finansowego
Dr hab. Paweł Smaga, Adiunkt SGH, Katedra Systemu Finansowego. Źródło: SGH

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: