Finansowanie rozwoju: Polskie banki finansują polskie maszyny rolnicze

NBS 2016/06

Banki spółdzielcze SGB wraz z SGB-Bankiem S.A. rozpoczęły w marcu br. współpracę z firmą Ursus S.A. Kooperacja została zainicjowana podpisaniem 18 marca br. podczas trwających w Kielcach targów rolniczych AGROTECH, listu intencyjnego o współpracy w zakresie promocyjnego finansowania fabrycznego ciągników i maszyn rolniczych produkowanych przez Ursus S.A.

Banki spółdzielcze SGB wraz z SGB-Bankiem S.A. rozpoczęły w marcu br. współpracę z firmą Ursus S.A. Kooperacja została zainicjowana podpisaniem 18 marca br. podczas trwających w Kielcach targów rolniczych AGROTECH, listu intencyjnego o współpracy w zakresie promocyjnego finansowania fabrycznego ciągników i maszyn rolniczych produkowanych przez Ursus S.A.

Robert Tórz

nbs.2016.06.foto.049.c.267xRobert Tórz P.o. dyrektora Departamentu Produktów Bankowych i Procedur SGB-Banku S.A. Obecnie odpowiada za utrzymanie, rozwój oferty produktowej i bankomatów w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Od początku pracy zawodowej związany z rynkiem kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Absolwent finansów i bankowości oraz psychologii zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Członek Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych ZBP.

Wwyniku dalszych uzgodnień 28 kwietnia 2016 r. podpisana została Umowa współpracy promocyjnego finansowania fabrycznego wyrobów produkowanych przez Ursus S.A. Umowa zakłada dwa filary kooperacji pomiędzy Ursusem S.A. a Bankami SGB. Jeden to promocyjne finansowanie fabryczne wyrobów produkowanych przez Ursus S.A., natomiast drugi, który jednocześnie wspiera ten pierwszy, to wspólne działania promocyjne oparte na planie komunikacji marketingowej.

W ramach promocyjnego finansowania fabrycznego banki SGB oferują dwa produkty: kredyt preferencyjny z linii RR oraz komercyjny.

Linia RR zapewnia finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej polegających na zakupie lub instalacji maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, w tym sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągników czy przyczep rolniczych. Kredyt taki rolnik może zaciągnąć w bankach SGB na okres do 15 lat, przy 20-proc. udziale własnym (30% w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej) z oprocentowaniem ogólnym WIBOR 3M + 2,5 pkt. proc., przy czym kredytobiorca płaci 0,67 ogólnego oprocentowania (obecnie 3%).

Kredyty preferencyjne obwarowane są jednakże różnorodnymi wymogami formalnymi i dokumentacyjnymi, chociażby koniecznością przedstawienia biznesplanu. Łatwiej i szybciej jest skorzystać z promocyjnego kredytu komercyjnego Ursus przygotowanego specjalnie z myślą o zakupie wyrobów Ursusa S.A. Kredyt ten będzie możliwy do uzyskania na okres do 15 lat, z udziałem własnym nawet 0%, karencją w spłacie kapitału do 18 miesięcy oraz korzystnym oprocentowaniem na poziomie ogólnego oprocentowania kredytów preferencyjnych, przy minimum formalności.

Niezależnie od tego, z której z dwóch ww. ofert klient skorzysta, w każdej z nich jego wymierną korzyścią będzie to, że nie zapłaci prowizji od kredytu, gdyż pokryje ją za niego Ursus S.A.

Cały proces udzielenia kredytu usprawni współpraca banków SGB z Ursusem i sprzedawcami jego wyrobów. Od 27 maja 2016 r. z promocyjnej oferty SGB i Ursusa S.A. można skorzystać w sieci kilkudziesięciu dealerów Ursusa S.A. oraz w większości banków spółdzielczych SGB i SGB-Banku S.A.

Klient sam wybierze dealera i bank spółdzielczy. Po dokonaniu wyboru interesujących go wyrobów Ursusa S.A. u dealera, otrzyma od niego fakturę pro-forma, na podstawie której Bank SGB dokona oceny przedsięwzięcia jako elementu oceny zdolności kredytowej. Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o kredyt, klient otrzyma od banku zaświadczenie o udzieleniu kredytu, a na jego podstawie dealer wystawi mu fakturę. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu będzie zastaw na nabywanych wyrobach i weksel in blanco. W zależności od wyniku oceny zdolności kredytowej i okoliczności bank może przyjąć też inne zabezpieczenia.

nbs.2016.06.foto.049.b.400xWarto odnotować, iż kojarzący się z zasady z ciągnikami Ursus S.A. to dziś producent oferujący wiele innych urządzeń rolniczych potrzebnych w gospodarstwie rolnym, jak ładowacze, prasy, zgrabiarki, rozrzutniki czy przyczepy.

Współpraca z firmą URSUS ma również wymiar marketingowy - wspólnie będziemy uczestniczyć w licznych imprezach dedykowanych klientom z sektora AGRO, podczas których prezentować będziemy ofertę finansowania fabrycznego. Zostanie też opracowana specjalna linia materiałów graficznych dotyczących oferty finansowania fabrycznego. Planujemy oprócz tego realizację kampanii reklamowej opartej na wykorzystaniu mediów branżowych, której celem będzie aktywizowanie sprzedaży oferty URSUS finansowanej przez banki SGB. Współpraca zakłada 0współudział firmy Ursus S.A. w programie rabatowym SGB, w ramach którego klienci otrzymują zniżki na wybrane produkty i usługi partnerów SGB. Jednolita oferta finansowania promocyjnego zakupu wyrobów Ursusa S.A. pokazuje siłę i jedność Spółdzielczej Grupy Bankowej, która z korzyścią dla klienta wspiera rozwój renomowanego polskiego producenta maszyn i sprzętu rolniczego. To połączenie z pewnością będzie efektywne i zaowocuje kolejnymi działaniami spełniającymi oczekiwania klientów zarówno banków spółdzielczych SGB, jak również Ursusa S.A.

 

Udostpnij artyku: