FinReg 2020 – rynki finansowe w dobie pandemii

Prawo i regulacje

Tegoroczny Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2020 Allerhand Summits odbędzie się 23 października 2020 w trybie hybrydowym w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Grafika ilustracyjna
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)

Tegoroczny Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2020 Allerhand Summits odbędzie się 23 października 2020 w trybie hybrydowym w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szok w gospodarce jaki spowodowała epidemia #COVID19 oddziałuje też na system finansowy, co przekłada się na nowe regulacje finansowe tworzone w ekstraordynaryjnych warunkach #IZFiA @GPW_WSExchange @I_Allerhanda @uknf

Jak informują organizatorzy Kongresu na swojej stronie internetowej głównym przedmiotem dyskusji będą najnowsze przepisy prawa i zjawiska gospodarcze.

Tradycyjnie, Kongres otworzy pogłębiona refleksja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat aktualnych wyzwań, teorii i praktyki nadzoru finansowego.

Szok w gospodarce jaki spowodowała epidemia CoViD-19 oddziałuje też na system finansowy, co przekłada się na nowe regulacje finansowe tworzone w ekstraordynaryjnych warunkach. Będą one tematem pierwszej sesji.

W sferze corporate governance, której będzie poświęcona druga sesja Kongresu, duże znaczenie zdobywają - najnowsza metodyka KNF oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych oraz rodzące się koncepcje prawa grup kapitałowych.

Funkcjonowanie rynku finansowego Unii Europejskiej skutkuje ujednoliceniem przepisów prawa i pytaniem czy jest jeszcze miejsce na regulacje krajowe w tym obszarze? Na to pytanie organizatorzy spróbują odpowiedzieć w sesji trzeciej.

Funkcjonowanie firm BigTech i pojawienie się zapowiedzi globalnej kryptowaluty powoduje, że reakcja regulacyjna jest konieczna na poziomie unijnym a nie narodowym.

Tematem kolejnej sesji Kongresu będzie tzw. zrównoważone ekologicznie finansowanie poprzez rynki kapitałowe, które z coraz większą siłą daje znać i na polskim rynku, choćby poprzez emisję tzw. zielonych obligacji korporacyjnych.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: