Fińskie banki o wykluczonych cyfrowo i o zaletach obrotu bezgotówkowego w czasie konfliktu zbrojnego

Bezgotówkowo

Pandemia przyspieszyła i pogłębiła cyfryzację usług bankowych, ale w tym czasie ważna pozostaje troska o usługi klientów, którzy z różnych powodów nie korzystają z najnowszych osiągnięć. Raport Komisji Nadzoru Finansowego (Fiva) stwierdza, że prawo do podstawowych usług bankowych w Finlandii jest przestrzegane, w tym osób wykluczonych cyfrowo, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Fot.stock.adobe.com

Pandemia przyspieszyła i pogłębiła cyfryzację usług bankowych, ale w tym czasie ważna pozostaje troska o usługi klientów, którzy z różnych powodów nie korzystają z najnowszych osiągnięć. Raport Komisji Nadzoru Finansowego (Fiva) stwierdza, że prawo do podstawowych usług bankowych w Finlandii jest przestrzegane, w tym osób wykluczonych cyfrowo, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Finanssiala, Fińskie Stowarzyszenie Usług Finansowych przedstawiło wnioski władz nadzorczych, które zabiegają o to, aby niecyfrowe usługi w sektorze bankowym pozostawały odpowiednie, przystępne cenowo i zabezpieczały dostępność gotówki.

W Finlandii w czasie pandemii wzrosło korzystanie z usług bankowości cyfrowej. Wzrósł udział obsługi online, liczby logowań w bankowości mobilnej.

Spadła za to liczba transakcji dokonywanych w placówkach i to nawet wśród najstarszych grup wiekowych. Zmniejszyło się też wykorzystanie gotówki.

Pandemia skłoniła wiele osób, w tym seniorów, do wypróbowania płatności mobilnych oraz zakupów online, a niektórzy z nich przeszli na płatności mobilne.

Mniej oddziałów, ale łatwiejszy dostęp do gotówki

Badanie fińskiego stowarzyszenia dotyczące oszczędzania i metod płatności pokazuje, jak mocny jest postęp cyfryzacji usług.

Obecnie tylko 9 proc. Finów zwykle płaci gotówką, w porównaniu z 17 proc. dwa lata wcześniej. Także odsetek osób, którzy prawie nigdy nie wypłacają gotówki, wzrósł do 11 proc. Dwa lata wcześniej wynosił 5 proc.

Prawie 90 proc. Klientów korzysta z kolei z funkcji płatności zbliżeniowych swojej karty płatniczej co najmniej raz w tygodniu, a 16 proc. osób korzystających z płatności zbliżeniowych płaci jakimś inteligentnym urządzeniem, typu smartfon lub zegarek.

Finowie zyskali możliwość wypłacania gotówki w sklepach, R-kioskach lub zamawiania jej dzięki usługom pocztowym

Tempo zmian w bankowości wymagało od instytucji podjęcie działań, które nastawione były również na wsparcie osób wykluczonych pod względem cyfrowym, umiejętności oraz ze względu na dystans do najbliższych placówek.

Zadanie to polegało głównie na ułatwianiu dokonywania transakcji zdalnych i ułatwieniu dostępu do konsultacji poprzez rozwój infolinii.

W ślad za zmniejszaniem liczby oddziałów i bankomatów, Finowie zyskali z kolei możliwość wypłacania gotówki w sklepach, R-kioskach lub zamawiania jej dzięki usługom pocztowym.  

Wojna w Ukrainie i wnioski dla obrotu bezgotówkowego

Fińska asocjacja bankowa, tłumacząc zaawansowanie wprowadzanych technologii, posługuje się nawet ukraińskim przykładem.

Zwraca się uwagę, że również w pierwszych dniach wojny namawiano Ukraińców do używania kart płatniczych zamiast gotówki. Systemy bankowe działały, ale pojawiły się wyzwania np. związane z dostawami gotówki.

Tymczasem usługi bankowości cyfrowej umożliwiają korzystanie z nich także poza granicami. Nie warto więc gromadzić więcej gotówki, zwłaszcza banknotów o najwyższych nominałach, którymi trudno płacić. Posiadanie sporych zasobów gotówki jest też ryzykowne ze względu na napady lub pożary.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: