Firma dobrze ubezpieczona

Finanse i gospodarka

Każdego dnia powstają nowe firmy, ale też niestety coraz więcej zmuszonych jest zamykać swoją działalność. Od początku 2013 roku zarejestrowanych zostało 274 888 firm, czyli o ponad 10 proc. więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku. Swoją działalność natomiast zakończyły 746 podmioty, czyli o16,5 proc. więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego (dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej).

Każdego dnia powstają nowe firmy, ale też niestety coraz więcej zmuszonych jest zamykać swoją działalność. Od początku 2013 roku zarejestrowanych zostało 274 888 firm, czyli o ponad 10 proc. więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku. Swoją działalność natomiast zakończyły 746 podmioty, czyli o16,5 proc. więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego (dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej).

By móc spokojnie i z sukcesem prowadzić biznes potrzebne jest umiejętne zarządzanie ryzykiem. Jedną z najpopularniejszych jego form jest transfer ryzyka na inny podmiot, na przykład na firmę ubezpieczeniową.

- Aby solidnie i skutecznie chronić swoją firmę, właściciel powinien zadbać o ubezpieczenie jej: majątku, w tym posiadanego sprzętu elektronicznego i wyposażenia, odpowiedzialności cywilnej (OC), a także pracowników - wymienia Jacek Chojnacki, Kierownik Biura Ubezpieczeń Majątkowych, Concordia Ubezpieczenia.

W ramach ubezpieczenia majątku firmy można ubezpieczyć między innymi: budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich przekazane w celu sprzedaży lub wykonania usługi, mienie pracownicze, oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, sprzęt elektroniczny, maszyny od szkód powstałych w wyniku ich pracy, rzeczy w przewozie, a także utratę zysku (tzw. Business Interruption).

chojnacki.jacek.01.250x162- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przyda się natomiast w przypadku szkód wyrządzonych innym podmiotom w związku z prowadzoną działalnością, a także w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz wprowadzeniem rzeczy do obrotu.- dodaje Jacek Chojnacki.

Przedsiębiorca powinien także zadbać o ubezpieczenie swoich pracowników. Może to zrobić wykupując dla nich np. ubezpieczenie zdrowotne, grupowe na życie oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

- Należy jednak pamiętać, że każdorazowo zakres ochrony powinien być dostosowany indywidualnie do branży, struktury właścicielskiej, a także wielkości przedsiębiorstwa - podsumowuje Jacek Chojnacki.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia

Udostępnij artykuł: