Firma VMware ogłosiła wyniki za trzeci kwartał 2014 r.

Finanse i gospodarka

Wzrost przychodów w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wyniósł 18% i osiągnął 1,52 mld USD.

Wzrost przychodów w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wyniósł 18% i osiągnął 1,52 mld USD.

Zysk na akcję według standardów GAAP wyniósł 0,45 USD; poza standardami GAAP - 0,87 USD, co oznacza 3-proc. wzrost w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.

Firma VMware Inc. ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2014 r.:

  • Przychody w trzecim kwartale wyniosły 1,52 mld USD, co oznacza wzrost o 18 proc. od trzeciego kwartału 2013 r.
  • Zysk operacyjny w trzecim kwartale wyniósł 242 mln USD, co jest spadkiem o 16 proc. od trzeciego kwartału 2013 r. odzwierciedlającym przejęcie firmy AirWatch. Zysk operacyjny za trzeci kwartał wyliczony poza standardami rachunkowości GAAP wyniósł 460 mln USD, a więc wzrost o 5 proc. od trzeciego kwartału 2013 r., zgodnie z przewidywaniami również będący odzwierciedleniem przejęcia AirWatch.
  • Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 194 mln USD czyli 0,45 USD na akcję rozwodnioną, co oznacza spadek o 26% na akcję rozwodnioną w porównaniu do 261 mln USD - 0,60 USD na akcję rozwodnioną - w trzecim kwartale 2013 r. Zysk netto wyliczony poza standardami rachunkowości GAAP wyniósł 377 mln USD (0,87 USD na akcję rozwodnioną), a więc wyższy o 3 proc. na akcję rozwodnioną w porównaniu do 363 mln USD (0,84 na akcję rozwodnioną) w trzecim kwartale 2013 r. Zgodnie z przewidywaniami, zarówno wyniki wyliczone wg GAAP, jak i poza GAAP w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku w głównej mierze odzwierciedlają przejęcie firmy AirWatch zakończone w pierwszym kwartale 2014 r.
  • Na dzień 30 września 2014 r. gotówka, ekwiwalenty pieniężne i inwestycje krótkoterminowe wyniosły 7,09 mld USD, a niezrealizowane dochody wyniosły 4,37 mld USD.

"W każdym regionie świata klienci stawiają długoterminowo na VMware, co pomoże im przekształcić biznes i wprowadzić nowy model IT" — powiedział Pat Gelsinger, dyrektor generalny VMware. "Klienci szukają w VMware rozwiązań technologicznych, które uwolnią ich od ograniczeń sprzętowych i zaoferują nowy model bezpieczeństwa zoptymalizowany pod kątem świata milionów aplikacji".

"Nasz przychód w trzecim kwartale wzrósł do 18%, co odzwierciedla silny popyt na nasze rozwiązania i usługi" — powiedział Jonathan Chadwick, dyrektor finansowy VMware. "Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników naszych nowszych działów biznesowych takich jak mobilność, sieci, magazynowanie i chmura hybrydowa, które poczyniły znaczący postęp w realizowaniu naszej strategii długoterminowej".

Źródło: VMware

Udostępnij artykuł: