Firmy chcą inwestować. Leasing nabiera tempa

Raporty

Przedstawiciele sektora MŚP zamierzają inwestować i rozwijać prowadzony biznes. Oznaki ożywienia widoczne są również na rynku leasingu. Firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu (ZPL) sfinansowały w I połowie 2013 r. aktywa o wartości prawie 16 mld PLN1, notując tym samym 5,5 proc. wzrost. Natomiast EFL zwiększył obroty o niemal 12 proc.

Przedstawiciele sektora MŚP zamierzają inwestować i rozwijać prowadzony biznes. Oznaki ożywienia widoczne są również na rynku leasingu. Firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu (ZPL) sfinansowały w I połowie 2013 r. aktywa o wartości prawie 16 mld PLN1, notując tym samym 5,5 proc. wzrost. Natomiast EFL zwiększył obroty o niemal 12 proc.

I połowa roku w branży

Wartość sfinansowanych przez firmy z branży leasingowej aktywów w I półroczu 2013 r. wyniosła łącznie prawie 16 mld PLN. Porównując wynik z tym samym okresem ubiegłego roku, rynek wzrósł o 5,5 proc. W segmencie ruchomości sfinansowano aktywa za kwotę 15,06 mld PLN - osiągając wynik lepszy o 2,4 proc., natomiast na rynku nieruchomości - za kwotę 0,88 mld PLN, wzrastając o 115,2 proc.

Największy udział w wypracowanym wzroście rynku ruchomości miał segment leasingu pojazdów. W branży tej odnotowano wzrost finansowania o 7,3 proc. W strukturze sfinansowanych ruchomości pojazdy stanowiły 60 proc. rynku. W szczególności wzrost najwyraźniej zaznaczył się w branży pojazdów osobowych i dostawczych (+9,1 proc.) oraz ciężarowych (+6,3 proc.). Niewielki spadek branża odnotowała w segmencie maszyn, których finansowanie zmniejszyło się o 2,2 proc. Mniejszy popyt na usługi leasingu odnotowano również w branży IT.

Pierwsza połowa roku przyniosła również wzrost korzystania z pożyczki. Aktywa sfinansowane za jej pomocą stanowiły 13,3 proc. całości produkcji firm leasingowych. Korzystali z niej rolnicy głównie przy zakupie maszyn rolniczych. Jednocześnie można zaobserwować malejący udział maszyn w łącznej produkcji pożyczki, co ma związek z kończącą się pulą dotacji unijnych w ramach PROW. Rosnący udział pożyczki zaznaczył się istotnie w sektorze pojazdów, nieruchomości oraz IT.

Sektor MŚP optymistycznie o inwestycjach

Według danych zawartych w raporcie "Skaner MŚP"2 na III kwartał 2013 r., przygotowanym na zlecenie EFL, ponad połowa przedstawicieli mikro, małych i średnich firm jest zdecydowana na zakupy (57,2 proc.). Badani zamierzają inwestować w obszar marketingu
i reklamy, remonty w lokale i ich zakup, doposażenie biur oraz sprzęt IT. Przedsiębiorcy w trzecim kwartale br. będą również realizować zakupy środków transportu. Zwiększa się poza tym liczba deklarujących inwestycje w podnoszenie kwalifikacji swojego zespołu (17,4 proc.).

Podstawowym sposobem finansowania inwestycji przedsiębiorców jest tradycyjnie sięganie po wypracowany kapitał własny (87,8 proc.). Natomiast drugim instrumentem finansowym jest leasing - będzie się o niego starać 26,8 proc. przedsiębiorców. Dla porównania kredytem chce finansować inwestycje 19,2 proc. firm.

"Pierwsza połowa 2013 roku przyniosła znaczną poprawę kondycji branży leasingowej, kończąc tym samym okres stagnacji odczuwalny na rynku od ubiegłego roku. W EFL zanotowaliśmy niemal 12 proc. wzrost. Na wypracowane wyniki miało wpływ wiele czynników, przede wszystkim rosnąca liczba rejestracji pojazdów (zarówno lekkich jak i ciężarowych), a tym samym lepsza kondycja polskiego transportu. Dodatkowo zmiany prawne wprowadzone na początku roku pozytywnie wpłynęły na branżę, a szczególnie na odbicie na rynku leasingu nieruchomości. Oczekujemy, że koniec roku przyniesie równie zadowalające wyniki, które będą pochodną inwestycji podejmowanych przez polskich przedsiębiorców" - komentuje Radosław Woźniak, wiceprezes EFL.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

Udostępnij artykuł: