Firmy czekają na ulgi podatkowe, które ułatwią pomoc Ukraińcom

Firma / Komentarze ekspertów

Potrzebna jest nowa tarcza i podatkowe ulgi dla firm pomagających Ukrainie, m.in. czasowe zawieszenie VAT czy zmiany w darowiznach – uważa Konfederacja Lewiatan. Obecne przepisy są niewystarczające. Przedsiębiorcy czekają na specjalne regulacje ułatwiające pomoc dla ofiar wojny.

Przemysław Pruszyński
Źródło: Konfederacja Lewiatan

Potrzebna jest nowa tarcza i podatkowe ulgi dla firm pomagających Ukrainie, m.in. czasowe zawieszenie VAT czy zmiany w darowiznach – uważa Konfederacja Lewiatan. Obecne przepisy są niewystarczające. Przedsiębiorcy czekają na specjalne regulacje ułatwiające pomoc dla ofiar wojny.

Przedsiębiorcy ruszyli z pomocą dla Ukraińców. Wiele firm zaproponowało  różnorodną i konkretną pomoc dla pracowników z Ukrainy.

(Potrzebne jest) czasowe obniżenie stawki VAT do 0% dla dostaw towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego, samorządów, jednostek państwowych na cele pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy

Otrzymują oni dostęp do informacji prawnej, pomoc psychologa, specjalne wsparcie finansowe (zapomogi), dodatkowe urlopy na sprowadzenie rodzin.

Czytaj także: Polskie banki i ubezpieczyciele wspierają obywateli Ukrainy: darmowe konta, przelewy zagraniczne i polisy OC

Nie tylko uproszczenie procedur

Przedsiębiorcy oferują również pracę, rezerwują przy granicy noclegi dla rodzin pracowników i załatwiają transport do różnych miejscowości w kraju, organizują opiekę nad dziećmi, dopłacają do wynajmowanych mieszkań, organizują punkty konsultacyjne oraz wspierają organizacje humanitarne, które pomagają uchodźcom.

Wkrótce ma być gotowa specustawa, która uprości procedury dotyczące pobytu i podejmowania pracy przez Ukraińców. Ale firmy czekają również na zmiany w przepisach podatkowych, które ułatwią pomoc dla Ukrainy.

Czytaj także: Polska otwiera rynek pracy dla obywateli Ukrainy

Pomoc na rzecz uchodźców bez VAT

Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan uważa, że potrzebne są następujące rozwiązania:

- czasowe obniżenie stawki VAT do 0% dla dostaw towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego, samorządów, jednostek państwowych na cele pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy.

Dzięki temu przedsiębiorcy przekazujący dary na rzecz organizacji wspierających nie będą zobowiązani do zapłaty podatku VAT od wartości przekazanej pomocy. Analogiczne rozwiązanie powinno objąć wszelkie usługi świadczone na rzecz uchodźców (m.in. medyczne, usługi hotelowe, transportowe);

- umożliwienie odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT, CIT) darowizn przekazywanych na rzecz podmiotów wspierających ofiary wojny, m.in. na rzecz szpitali, ośrodków wsparcia, domów dla matek z dziećmi i noclegowni, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego w tym także na rzecz organizacji Ukraińskich;

- umożliwienie odliczania darowizn przedsiębiorcom opodatkowanym podatkiem liniowym;

- wprowadzenie podwyższonych limitów odliczeń do 150% albo 200% przekazanej darowizny, analogicznie jak miało to miejsce z odliczeniami na rzecz waliki z pandemią COVID-19.

Czytaj także: Dla 42 proc. firm w Polsce agresja Rosji na Ukrainę jest zagrożeniem dla ich działalności

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: