Firmy muszą spojrzeć ponad swoje podstawowe wyniki, aby zwiększyć wydajność

Firma

Zdaniem większości liderów biznesu (niemal 9-ciu na 10-ciu), organizacje muszą w większym stopniu skupić się na aspektach szeroko rozumianego tworzenia wartości, wykraczających poza czyste wyniki finansowe – wskazuje projekt Purpose and Profit, w ramach którego powstał raport „Value of Value: Board-level Insights”. Aspekty te obejmują wartość tworzoną dla społeczeństwa i współtworzoną poprzez relacje zewnętrzne.

Ludzie w pracy
Fot. stock.adobe.com/monamis

Zdaniem większości liderów biznesu (niemal 9-ciu na 10-ciu), organizacje muszą w większym stopniu skupić się na aspektach szeroko rozumianego tworzenia wartości, wykraczających poza czyste wyniki finansowe – wskazuje projekt Purpose and Profit, w ramach którego powstał raport „Value of Value: Board-level Insights”. Aspekty te obejmują wartość tworzoną dla społeczeństwa i współtworzoną poprzez relacje zewnętrzne.

Wyższe cele i zysk nie muszą się wykluczać? Tak twierdzi kadra zarządzająca #firmy

Raport przygotowany przez Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości) we współpracy z Black Sun oraz International Integrated Reporting Council (IIRC) ma na celu przeanalizowanie trendów i wyzwań w pomiarze i zrozumieniu pojęcia, jakim jest tworzenie wartości przez firmy.Wyniki projektu Purpose and Profit wskazują, że zdaniem liderów biznesu, sukces można osiągnąć jedynie poprzez większe zaangażowanie w kwestie dotyczące interesariuszy i środowiska. Jednakże by to zrobić skutecznie, poza danymi finansowymi potrzebują oni więcej informacji zarządczych i sprawozdawczych, by móc zrozumieć i zinterpretować prawdziwe czynniki, które wpływają na tworzenie wartości.

Raport przygotowany przez Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości) we współpracy z Black Sun oraz International Integrated Reporting Council (IIRC) ma na celu przeanalizowanie trendów i wyzwań w pomiarze i zrozumieniu pojęcia, jakim jest tworzenie wartości przez firmy.Wyniki projektu Purpose and Profit wskazują, że zdaniem liderów biznesu, sukces można osiągnąć jedynie poprzez większe zaangażowanie w kwestie dotyczące interesariuszy i środowiska. Jednakże by to zrobić skutecznie, poza danymi finansowymi potrzebują oni więcej informacji zarządczych i sprawozdawczych, by móc zrozumieć i zinterpretować prawdziwe czynniki, które wpływają na tworzenie wartości.Wnioski, jakie płyną z raportu:• Tylko 11 proc. ankietowanych kierowników wyższego szczebla uważa, że czynniki niefinansowe są szeroko badane i znacząco wpływają na podejmowanie decyzji strategicznych w ich organizacji. Dobrą wiadomością jest to, że prawie połowa z nich opracowuje obecnie narzędzia i techniki, aby lepiej zrozumieć niefinansowe lub szerzej rozumiane czynniki lub włączyć je do procesu podejmowania strategicznych decyzji. • Trzy najważniejsze czynniki, które liderzy biznesu uznają za ważne dla sukcesu organizacji, to: spełnienie oczekiwań i potrzeb klientów (97 proc.), inspirowanie i angażowanie pracowników (90 proc.) oraz rentowność i zwrot finansowy dla inwestorów (89 proc.). • Popularną koncepcją staje się zintegrowane myślenie (integrated thinking). Potrzebuje ono jednak wsparcia zarządu w celu dalszego rozwoju w organizacjach. Podczas gdy 74 proc. kadry kierowniczej uważa, że zintegrowane raportowanie pomoże w promowaniu bardziej spójnego podejścia, tylko 35 proc. czuje, że otrzymuje niezbędne wsparcie na poziomie zarządu potrzebne do wdrożenia go.

– Nic dziwnego, że oprócz spełniania zwiększonych wymogów regulacyjnych, coraz więcej firm stara się poprawić swoją komunikację, aby pokazać przejrzystość. Kluczową korzyścią płynącą z jasnej i przejrzystej komunikacji jest większe zaufanie interesariuszy, a co za tym idzie społeczna licencja do działania – powiedział David Christopherson, CEO, Black Sun.– Wyższe cele i zysk nie muszą się wykluczać i mogą być wzajemnie osiągalne. Nasze badanie ilustruje jak dużą wagę dla liderów biznesu mają aspekty dotyczące wartości wykraczających poza przynoszenie czystego zysku dla akcjonariuszy. Takie zintegrowane myślenie jest konieczne w dzisiejszym środowisku biznesowym – powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, Association of International Certified Professional Accountants.– Dowody wskazują, że przejście na raportowanie zintegrowane to nie tylko właściwa rzecz, ale najlepsza rzecz, jaką organizacja może zrobić dla swojej długoterminowej rentowności. 72 proc. kierowników wysokiego szczebla uważa, że zmniejszy ono krótkoterminowe myślenie w organizacjach, wspierając podejmowanie decyzji i działania, które koncentrują się na zrównoważonym tworzeniu wartości w krótkim, średnim i długim okresie – powiedział Richard Howitt, CEO, IIRC.
Udostępnij artykuł: