Firmy planują podwyżki wynagrodzeń w 2018 roku

Firma / Mój plan emerytalny

Prognozy przedsiębiorstw wskazują na kontynuację wzrostu popytu pracę oraz wynagrodzeń w I kw. 2018 r., choć rosną problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach - poinformował Narodowy Bank Polski.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Prognozy przedsiębiorstw wskazują na kontynuację wzrostu popytu pracę oraz wynagrodzeń w I kw. 2018 r., choć rosną problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach - poinformował Narodowy Bank Polski.

Firmy planują podwyżki wynagrodzeń w 2018 roku, ale brakuje rąk do pracy #NBP

"W przedsiębiorstwach prywatnych krajowych wzrost zatrudnienia wyraźnie przyspieszy, najszybciej jednak zatrudnienie będzie rosnąć w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Długotrwały wzrost popytu na pracę, któremu towarzyszy spadek liczby osób bezrobotnych przekłada się na rosnące problemy z zapełnieniem wakatów" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".Bank centralny zaznaczył, że odsetek przedsiębiorstw zgłaszających wakaty (blisko połowa ankietowanych firm) jest obecnie wyższy niż na przełomie lat 2007-2008, a problemy ze znalezieniem pracowników należą obecnie, wraz ze zmieniającym się otoczeniem prawnym, do najważniejszych barier rozwoju zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, szczególnie w przetwórstwie, transporcie i budownictwie.

Firmy planują podwyżki pensji

Firmy planują podwyżki wynagrodzeń w I kw. 2018 roku. "Wzrósł odsetek firm planujących podnosić płace (obecnie jest to 29,3% badanych firm, więcej w ujęciu rocznym o 3 pkt proc; dane odsezonowane), a wysokość średniej podwyżki wynagrodzeń (w przedsiębiorstwach planujących je podwyższać) obniżyła się nieznacznie i wyniosła poniżej 6%" - czytamy również w raporcie. Podwyżki płac planowane są we wszystkich branżach.Ankietowane przedsiębiorstwa przez NBP wykazują, że wzrost wydajności pracy był niższy niż wzrost wynagrodzeń i stopniowo nasila się wzrost dysproporcji pomiędzy nimi.W I połowie grudnia 2017 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2609 podmioty wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: