Firmy pożyczkowe o swoich klientach dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa

Finanse osobiste

Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego przygotowały rekomendacje dla instytucji pożyczkowych zrzeszonych w obu organizacjach dotyczące pomocy pożyczkobiorcom dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Plik banknotów - polskie złote
Fot. stock.adobe.com/Anastasiia

Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego przygotowały rekomendacje dla instytucji pożyczkowych zrzeszonych w obu organizacjach dotyczące pomocy pożyczkobiorcom dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Gotowość podjęcia przez instytucje pożyczkowe dalej idących działań, wspierających klientów jest uwarunkowana uzyskaniem wsparcia ze strony instytucji państwowych #FundacjaRozwojuRynkuFinansowego @ZPF_PL

Sektor instytucji pożyczkowych, jak wiele innych branż, został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Stajemy dziś przed egzaminem z odpowiedzialności wobec naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy, inwestorów i kontrahentów ‒ czytamy w stanowisku obu organizacji samorządowych.

Zagrożonych kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy

Podejmując jakiekolwiek decyzje musimy mieć na uwadze, że zachwianie stabilności sektora pożyczek pozabankowych doprowadzi kilkadziesiąt tysięcy osób do utraty miejsc pracy, a co za tym idzie dochodów, zawirowań na rynku kapitałowym w związku z brakiem możliwości wykupu obligacji, a także ograniczeniem dostępności finansowania dla klientów go potrzebujących.

Jaka pomoc dla klientów

Mając na uwadze, że modele biznesowe instytucji pożyczkowych są zróżnicowane, a dobór odpowiedniego instrumentu wsparcia powinien być uzależniony od rodzaju finansowania oferowanego przez podmiot oraz sytuacji i oczekiwań klienta, rekomendujemy instytucjom pożyczkowym wdrożenie jednego lub wielu z poniższych rozwiązań:

  1. Zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres do 1 miesiąca, w zależności od rodzaju produktu, z możliwością przedłużenia o kolejny okres.
  2. Przesunięcie daty spłaty rat pożyczki i z ewentualnym, odpowiednim do tego przesunięcia wydłużeniem okresu, na jaki zawarta jest umowa.
  3. Obniżenie raty kapitałowo-odsetkowej przez okres do 2 miesięcy z ewentualnym odpowiednim wydłużeniem okresu, na jaki zawarta jest umowa i możliwością przedłużenia na kolejny okres.
  4. Niepobierania, od dnia złożenia wniosku, odsetek za zwłokę, w przypadku zalegania przez klienta z płatnością raty, przez okres uzgodniony z klientem.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >> (otwiera się na nowej zakładce)">>>>

Powyższe działania będą realizowane na wniosek klienta, który na dzień 29 lutego 2020 roku nie był w zwłoce w obsłudze pożyczki, uzasadniony sytuacją finansową związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i w ramach obowiązującego w Polsce prawa.

Zdalny kontakt

W dalszej części dokumentu czytamy, że:

‒ Instytucje pożyczkowe nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia wsparcia. Umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany. Zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub telefonicznie, stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z instytucją pożyczkową.

Czytaj także: PKO BP nie wprowadzi zmian w taryfie prowizji i opłat

Instytucje pożyczkowe dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z instytucją pożyczkową, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

Potrzebna pomoc państwa

Organizacje zrzeszające firmy pożyczkowe oczekują wsparcia ze strony państwa o czym czytamy w dalszej części rekomendacji:

‒ Gotowość podjęcia przez instytucje pożyczkowe dalej idących działań, wspierających klientów jest bowiem warunkowana uzyskaniem wsparcia ze strony instytucji państwowych. Wśród niezbędnych działań, które umożliwiłyby sektorowi utrzymanie płynności wymienić należy:

  • umożliwienie zaliczania strat na niespłaconych pożyczkach do kosztów uzyskania przychodów;
  • możliwość korzystania z preferencyjnych linii kredytowych w celu wsparcia płynności;
  • wykup obligacji korporacyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju lub inną instytucję kontrolowaną przez Rząd;
  • odroczenie płatności zobowiązań publicznoprawnych.

Obie organizacje samorządowe firm pożyczkowych zwracają uwagę na swoją specyfikę:

‒ Instytucje pożyczkowe borykają się również z wymagającymi rozwiązaniami regulacyjnymi – są zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego niezależnie od tego, czy klient spłaci pożyczkę, czy nie, podczas gdy inne podmioty udzielające kredytów mogą niespłacone wierzytelności zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, pomniejszając podstawę opodatkowania.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. RPP tnie stopy procentowe, pierwszy raz od pięciu lat

Wspólne rekomendacje kończą się deklaracją i apelem:

‒ Wierzymy, że w tej wyjątkowej i trudnej sytuacji wspólnie i we współpracy z klientami oraz administracją publiczną, wypracujemy pakiet rozwiązań, które pozwolą nie tylko odciążyć naszych klientów, ale także przetrwać samej branży.

Jesteśmy otwarci na dialog z sektorem publicznym, aby zaproponować optymalne w tej ciężkiej sytuacji rozwiązania.

Udostępnij artykuł: